Klik på fanen PLANLÆGNING i toppen af kalenderen.


OBS: For at kunne planlægge arbejdstid, rådigheds tid, fast fridag, løs fridag eller ferie kræver det, at administratoren tildeler rettighed til planlægning af den / de kalenderkonti, man skal planlægge for.


Under PERSONER / RESSOURCER i venstre side vælges de personer, der ønskes planlagt tid for. Hvis du vælger flere personer på samme tid, skal du være opmærksom på, at de får samme planlægningstider. Personerne vil blive placeret i hver deres boks under SKABELONEN.
Vælg fx ARBEJDSTID og marker den ønskede arbejdstid ved at klikke med musen i skabelonen. Ønskes der markeret fra 08-16, klikkes en gang med musen ved kl. 08 og hold SHIFT knappen på tastaturet nede og marker samtidigt med musen ved kl. 16. Intervallet 08-16 vil nu være markeret op med arbejdstid.
Klik på knappen OVERFØR og skabelonen med arbejdstider, rådighedstider mv. vil herefter blive overført til de valgte medarbejdere oversigter nedenfor,

Det er muligt efterfølgende at lave individuelle tilretninger i medarbejdernes skabeloner, inden de gemmes. Der arbejdes ud fra den markering, som er valgt over den store skabelon.

Klik GEM for de enkelte skabeloner.

Skal den store skabelon benyttes på den efterfølgende uge for de samme medarbejdere, vælg da en ny uge i kalenderen i øverste hjørne og klik herefter på knappen OVERFØR igen.


Funktionen kan gentages så mange gange det ønskes, og hver gang der klikkes på OVERFØR vil den skabelon, der er lavet, blive overført til de personer, der er markeret i den valgte uge.
OBS: Vær opmærksom på hvis du opretter en aftale som inkluderer en bruger som eksempelvis holder ferie, da vil nedenstående dialog-boks dukke op.


Hertil skal du være opmærksom på at lukke den pågældende brugers kalender ned i boksen PERSONER / RESSOURCER i venstre side. Dernæst vil den nyoprettede aftale fremkomme.