Beskedcenteret åbnes ved at klikke på ikonet for Beskedcenter i øverste højre hjørne i kalenderoversigten.


Der vil fremstå et rødt tal ved besked ikonet, som indikerer at der er kommet en ny besked. Man kan læse beskeden ved at åbne beskedcenteret og klikke på den bruger, hvor der står angivet, at der er nye beskeder
Hvis der er tale om en systembesked, (systemet sender en kalenderbesked om en aftale, der er oprettet, opdateret, slettet eller har ændret aftalestatus), er det nødvendigt at åbne beskedcenteret og klikke på SYSTEM for at læse denne.


       

For at sende en besked til en bruger af kalenderen, klikkes på brugeren i oversigten til højre i Beskedcenteret. Herefter skrives tekst i tekstfeltet. Tryk Enter eller klik på SEND for at sende beskeden. Hvis der ønskes linjeskift i teksten anvendes genvejen Ctrl + Enter.


Der kan markeres om beskeden skal sendes som SMS eller som e-mail. Ved ingen markeringen sendes den internt i beskedcenteret.

SMS-beskeder er begrænset til en længde på 127 tegn. En besked, der ikke sendes som SMS, kan maksimum indeholde 500 tegn.

Er skrifttypen grøn ved brugerne, betyder det, at de er online.