For at oprette aftaletyper klikkes på tandhjulet, øverst i højre hjørne.Vælg fanen AFTALETYPER og klik herefter på OPRET.


Udfyld felterne markeret med markeret med rød.


  • Navn - skriv navnet på aftaletypen f.eks. gudstjeneste, sogneaften, konfirmandundervisning etc.


  • Sortering - vælg om aftaletypen skal sorteres efter numre. Laveste nummer er den første på listen. Hvis ingen sortering vælges, eller hvis flere aftaletyper har samme sorteringsnummer, så sorteres de alfabetisk.


OBS: Dette gælder ikke ”Booking” aftalerne som er forbundet med bedemandens kalender. Her må sorteringsnummeret ikke ændres.


  • Aftaletypefarve - kan evt. udfyldes med en farve fra listen, som kommer frem ved et klik inden for rammen. Farven er med til at skabe et godt overblik i oversigten. Det anbefales, at aftaletyperne får forskellige farver.
Vælg         hvis der ønskes automatisk blokering af brugernes kalendere som optaget.        

                               
Vælg         hvis der ønskes beskrivelse overført på f.eks. sognets / kirkens egen hjemmeside, hvis denne er koblet sammen med kalenderen.Under fanen AFTALETYPER, ses nu alle oprettede aftaletyper. Aftaletyper med rød skrift, fremstår som offentlige.Ønskes en aftaletype slettet, er det vigtigt, at den ikke er er anvendt i aftaler, da den umiddelbart ikke kan slettes. Aftaletypen kan omdøbes. Den kan også ændres fra offentlig til ikke offentlig og omvendt.


OBS: Kun de nedenfor viste aftaletyper kan benyttes på Sogn.dk. Det anbefales at oprette de samme (kun de relevante) da det gør det nemmere at koble dem. Der kan godt oprettes andre til brug i kalenderen og evt hjemmesiden (ex privat aftale, Udlejet). Hvis arrangementet skal være mere konkret, uddybes i overskriftfeltet.


Andet arrangement

Babysalmesang

Børnekonfirmander

Børne-/ungdomssamarbejde

Foredrag

Frivilligt korarbejde

Koncert

Konfirmander

Møde

Sangarrangement

Skole-/kirkesamarbejde

Studiekreds

Udflugt

Anden gudstjeneste

Anden kirkelig handling

Begravelse

Bisættelse

Børnegudstjeneste

Dåb

Familiegudstjeneste

Friluftsgudstjeneste

Gudstjeneste

Hverdagsgudstjeneste (inkl. aftensgudstjeneste)

Højmesse

Konfirmation

Musikgudstjeneste

Plejehjems- og institutionsgudstjeneste

Stille- og meditationsgudstjeneste

Ungdomsgudstjeneste

Velsignelse

Vielse