Hent Webdata komponenten på:


Web-data hent data ind i Excel (32bit)Følg vejledningen for at installere


For at komme i gang med Webdata skal der ske to ting

  1. Der skal gives rettigheder til alle de brugere der skal benytte den
  2. Komponenten skal hentes og installeres på alle de maskiner der skal bruge det


Administratoren på kontoen (ofte regnskabsføreren) logger ind som normalt.Nu er der mulighed for at vælge Rettigheder til Excel WebData. For hvert udtræk vælges hvilke person der skal have adgang.For regnskabsfolk:

Budgetposteringer

       Regnskabs- og Budgetposteringer

       Regnskabsposteringer

For kirkegårdsfolk

       Afdøde/begravede

Aftale med debitor

Aftaler

Fornyelser

Gias Aftaler

Gravsted Debitor

Gravsteder

Gravsteds Faktura

Legater

Ordre

Sager

Tilbud

Udført arbejde

For Plantid

       Plan Tid - Fravær

Plan Tid - Planlægning

       PlanTid - registreringer