Elektroniske bilag – Bilag – scan bilag (ALT+S)A Placér det bilag du ønsker at scanne i din scanner og klik på ”Scan bilag”

eller

B Klik på knappen ”Importer PDF” Find det dokument der skal være bilag og klik på Åbn.


Det er muligt i begge tilfælde at scanne en stribe dokumenter samtidigt, og samle/skille dem efter indlæsningen.


Bilaget skal attesteres/godkendes og her er flere muligheder:

Først skal det besluttes om det er en Kvittering eller en anvisning der skal laves


  • ”Kvittering” vælges til de modtagere der skal kvittere for fx at have modtaget en vare eller kvittere for at have set bilaget.
  • ”Anvisning” sættes på de attesteringsmodtagere der skal godkende selve betalingen. Dette træder i stedet for den traditionelle underskrift på bilaget.


Så skal der vælges hvem der skal attestere/godkende og her er flere muligheder:

Standard modtager:        Den modtager der vinget af under attesteringsmodtagere.

Tilføj modtager:        Der kan vælges mellem de tilknyttede attestanter

Attesteringsmodtagere via CVR-nr:        Er på vej

Godkendt manuelt:        Bruges hvis der ikke godkendes via mail men direkte fra regnskabssystemet


Her er valgt Standard modtager


Hvis man har en bemærkning/oplysning omkring bilaget vælges Dialog

Når bilaget er godkendt markeres det med grønt og kan vælges i bilagsindtastningen.

Her er der tilføjet en bemærkning fra godkenderen.Nu er bilagene læst ind, hvis man taster cvrnr hentes leverandøren, der kan også sættes fakturanr. Leverandørnavn og fakturanr skrives i posteringstekst, det kan overskrives hvis der ønskes en anden tekst. Nu sættes beløbet på.

Hvis man bruger tabulator tasten når man står i beløb kommer man ned i posteringsdato og er klar til at udfylde konteringsforslaget.


.


Bogføring af attesterede bilag:Nu får jeg vist de bilag der er godkendt men endnu ikke bogført

                                                     


Et bilag må kun tilknyttes ét bilagsnr og én dato

Hvis et bilag består af mange linier bliver scanningen af bilaget tilknyttet alle linier

Hvis et scannet bilag skal tilknyttes flere bilagsnr, skal det scannes flere gange


Ved at bruge musen kan bilaget flyttes i rammen og scroll forstørrer og formindsker

Hvis bilaget består af flere sider ved at bruge piletasterne eller klikke på sidenummerert.

Vis stort billede bruges hvis billedet er for lille
Hvis der efter bogføring findes en fejl ved et scannet bilag, skal hele bilaget omposteres/genskabes.

         


Eventuel udskrivning af Bilaget