Vi skal have checket om omsætningen 2016 lignede 2015 så den momsfradragsprocent vi beregnede ved sidste årsafslutning holder eller vi skal regulere momsen for 2016


Uddrag fra kirkeministeriets vejledning til årsafslutning:


"Årsafslutningen medfører to opgaver vedrørende moms.

For det første skal aconto fradragsprocenterne genberegnes. Når denne er genberegnet, bør denne forelægges menighedsrådet – gerne inden momsreguleringen bogføres i regnskabet, men senest i forbindelse med menighedsrådets behandling af regnskabet. En gennemgang af en række revisionsprotokoller har vist, at menighedsrådene generelt ikke tager stilling til momsfradragsprocenten. Kirkeministeriets opfordrer menighedsrådene til at være opmærksomme på, at dette bør ske."


Hele denne øvelse skal munde ud i en fradragsprocent, gældende for 2016 og 2017.

Landsforeningen af menighedsråd har lavet en ny udgave af momsberegningskemaet med konto        numre og  noget afstemning (Det ligger på DAP under blanketsamling/økonomi og forsikring og på vores hjemmeside). På vores hjemmeside ligger også eksempel på en udfra tidsforbrug.


Find regulerings beløbet

Regnskab – Udskrifter – momsrapport

Vælg den variable momskode (I2, FKG, VAR, V….)

Skriv den fradragsprocent der er blevet beregnet på momsberegningsarketReguler momsen for 2016

Der reguleres mellem momsafregningskontoen og en momskonto

A) Hvis fradragsprocenten som her stiger fra 36 til 40 %, dvs vores indkøb bliver billigere, altså en indtægt. Krediter 119210 formål 7600 og debiter på 612110


B) Hvis fradragsprocenten falder som f.eks fra 40 til 36 %, dvs vores indkøb bliver dyrere, altså en udgift. Debiter 229120 formål 7600 og krediter 612110


Momsreguleringen bogføres direkte på enten indgående- eller udgående moms, da indberetningen til SKAT kun kan foretages på disse to konti.


Fradragsprocent for 2017

Vigtigt! Momskoderne tilrettes INDEN første bogføring i 2017.

Regnskab – Stamoplysninger – Momskoder

Ret fradrag % til den nye værdi.