Teksten til første rykker kunne være noget lignende:


1. Rykker


Vi henleder Deres opmærksomhed på, at ovenstående faktura endnu ikke er betalt.

Beløbet bedes indbetalt omgående og skal være os i hænde inden 8 dage.


Skulle Deres indbetaling have krydset denne skrivelse, bedes De se bort herfra.


2. Rykker


Vi har tidligere rykket Dem for vores tilgodehavende og har endnu ikke modtaget den forventede indbetaling fra Dem.


Dette betyder nu at kirkegården fra d.d. ophører med at udfører de bestilte ydelser.


De skal herefter være opmærksom på at De selv fremover har vedligeholdelsespligten på gravstedet og at kirkegården snarest vil kontakte Dem hvis gravstedet misligeholdes.


3. Rykker

Kirkegården er nu ophørt med at udføre ydelser på Deres gravsted p.g.a.manglende betaling. De er blevet rykket 3 gange for beløbet.

Jeg tager i løbet af de næste 14 dage skridt til at bortfjerne gravmindet og udlægge gravstedet i grus.
Teksten til anden rykker kunne være noget lignende:


Teksten til tredie rykker kunne være noget lignende: