1. Eventuelle omposteringer: Gennemgå alle kontospecifikationer, er der moms på de posteringer der kan trækkes moms af, har valg af konti og formål været helt konsekvent i, eller er der noget står forkert.
 2. Afstemninger:
  1. Check at saldoliste debitorer stemmer med saldo på 611510 til 611590 (det kunne være, der var posteret direkte på en debitorkonto)
  2. Gennemgå Kontospecifikation for statusposterne 613040 – 619010 og 951510 - 973019

og check om de gik i nul først på året. Gem udskriften og brug som bilag eller checkliste i nyt år.

 1. Tjek at mellemregningskonti går i nul.
 2. check af at alle delte medarbejderes løn er udlignet (hvis I har lavet et underformål (ex 6201) er det nemt at se om det går i nul.
 3. Afstem løn af med Skat
 • Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn
  • Afstemning af indberetninger
 1. Momsregulering:
 • Momsreguleringsskemaet:
  • Metode A kirke (hvis koncerter med betaling)
  • Metode A kirkegård
  • Metode B
 • Udskriv Momsrapport i regnskabet
 • Bemærk dette uddrag af kirkeministeriets vejledning i årsafslutning:


For det første skal aconto fradragsprocenterne genberegnes. Når denne er genberegnet, bør denne forelægges menighedsrådet – gerne inden momsreguleringen bogføres i regnskabet, men senest i forbindelse med menighedsrådets behandling af regnskabet. Bogfør reguleringen efter anvisningen i momsrapporten



 • Nulstil 612110 og 612120 og bogfør differencen på 612130 - Indberet moms
 1. Biregnskaber

Skal med i årsregnskabet enten tastet i Kollektregnskab eller vedhæftet som bilag på Økonomiportalen

 • Kollekt, lav evt. en kontospecifikation af 973050 – tjek at kollekter er afregnet
 • Menighedsplejen – tjek at den er afregnet
 • Byggeregnskab, lav evt en kontospecifikation af formål 8xxx


Materiale til årsregnskab

Komplet kontospecifikation art

Kopi af stiftskapitaler

Bankudtog af driftskonti

Bankudtog af prohiberede konti

Status på lån

Bankudtog for slut december og januar med markeringer af hvilke poster der hører til nyt og gammelt år

Provtiets tilladelse til at bruge af prohiberede konti

Udtog fra Skat.dk over samlede indberetning til afstemning med regnskab samt udskrift af skattekontoen


Kopi af momsangivelse

 • Metode A kirke (hvis koncerter med betaling)
 • Metode A kirkegård
 • Metode B
 • Momsrapport fra regnskabet



Materialet til revisoren kan afleveres på DAP i følgende mapper

<<-Vælg Bilagstype>>

Godkendelse af regnskab

Behandling af protokollat

Behandling af kommentarer fra provsti

 1. Regnskabsinstruks
 2. Saldooversigter
 3. Kontospec og bilag
 4. tilgodehavender
 5. Værdipapirer
 6. Likvide beh. Og renter
 7. Andre lån og 5% midler
 8. Kreditorer og skyldige omk
 9. Kollekter
 10. Moms
 11. Lønafstemninger
 12. Anlægsinvesteringer
 13. Egenkapital/resultatdisponering
 14. Rådets beh. Af protokollat-kasseeftersyn
 15. Andet materiale

KAS årsopgørelse