1. Eventuelle omposteringer: Gennemgå alle kontospecifikationer, er der moms på de posteringer der kan trækkes moms af, har valg af konti og formål været helt konsekvent i, eller er der noget står forkert.
 2. Løn kræver måske lidt ekstra opmærksomhed,
  1. først er det meget vigtigt at lave en kontospecifikation på formål 9999 og sikre at saldo er nul for hver artskonto.
  2. Kontiene 978811, 978812 og 973031 bør være nul og på 973030 skal der stå næste års SH udbetalinger.
 3. Afstemninger:
  1. Check at saldoliste debitorer stemmer med saldo på 611510 til 611590 (det kunne være, der var posteret direkte på en debitorkonto)
  2. Gennemgå Kontospecifikation for statusposterne 613040 – 619010 og 951510 - 973019

og check om de gik i nul først på året. Gem udskriften og brug som bilag eller checkliste i nyt år.

 1. Tjek at mellemregningskonti går i nul.
 2. Tjek af at alle delte medarbejderes løn er udlignet (hvis I har lavet et underformål (ex 6201) er det nemt at se om det går i nul.
 3. Afstem løn af med Skat
 • Indberette/forespørge på eIndkomst/LetLøn
  • Afstemning af indberetninger
 1. Momsregulering:

Tip til at finde tallene Under regnskab - udskrifter - Budget formål - Fjern alle flueben i venstre kolonne og sæt alle i højre.

Så skal i bare lægge lønudgifter og almindelige udgifter sammen for alle formål.

 • Momsreguleringsskemaet:
  • Metode A kirke (hvis koncerter med betaling)
  • Metode A kirkegård
  • Metode B
 • Udskriv Momsrapport i regnskabet
 • Bemærk dette uddrag af kirkeministeriets vejledning i årsafslutning:


For det første skal aconto fradragsprocenterne genberegnes. Når denne er genberegnet, bør denne forelægges menighedsrådet – gerne inden momsreguleringen bogføres i regnskabet, men senest i forbindelse med menighedsrådets behandling af regnskabet. Bogfør reguleringen efter anvisningen i momsrapporten • Nulstil 612110 og 972520 og bogfør differencen på 972530 Hvis i skal betale og 612130 Hvis I skal have penge tilbage - Indberet moms
 1. Biregnskaber

Skal med i årsregnskabet enten tastet i Kollektregnskab eller vedhæftet som bilag på Økonomiportalen

 • Kollekt, lav evt. en kontospecifikation af 972010 – tjek at kollekter er afregnet
 • Menighedsplejen – tjek at den er afregnet
 • Byggeregnskab, lav evt en kontospecifikation af formål 8xxx
 • Regnskaber for samarbejder


Materiale til årsregnskab

Komplet kontospecifikation art

Kopi af stiftskapitaler

Bankudtog af driftskonti

Bankudtog af prohiberede konti

Status på lån

Bankudtog for slut december og januar med markeringer af hvilke poster der hører til nyt og gammelt år

Provtiets tilladelse til at bruge af prohiberede konti

Udtog fra Skat.dk over samlede indberetning til afstemning med regnskab samt udskrift af skattekontoen


Kopi af momsangivelse

 • Metode A kirke (hvis koncerter med betaling)
 • Metode A kirkegård
 • Metode B
 • Momsrapport fra regnskabetMaterialet til revisoren kan afleveres på DAP i følgende mapper

<<-Vælg Bilagstype>>

Godkendelse af regnskab

Behandling af protokollat

Behandling af kommentarer fra provsti

 1. Regnskabsinstruks
 2. Saldooversigter
 3. Kontospec og bilag
 4. Tilgodehavender
 5. Værdipapirer
 6. Likvide beh. Og renter
 7. Andre lån og 5% midler
 8. Kreditorer og skyldige omk
 9. Kollekter
 10. Moms
 11. Lønafstemninger
 12. Anlægsinvesteringer
 13. Egenkapital/resultatdisponering
 14. Rådets beh. Af protokollat-kasseeftersyn
 15. Andet materiale
 16. Kvartalsrapporter

KAS årsopgørelse