I bilagsindtastningen vælg Funktioner


Nu kommer der en liste med de lønbilag der ligger (de slettes ikke ved hentning)


Både forudlønnede og bagudlønnede ligger i samme kladde, de bagudlønnede med sidste dato i denne måned og forudlønnede med den 1. i næste. lønnen bliver derfor automatisk periodiseret.

Stå på det ønskede bilag og tast bilagsnummer og importer.  • Betaling af løn, skat mv

Når lønbilagene er hentet ind skal nettoløn, pension, gruppeliv og evt feriepenge betales


eksempel Måneds betalinger

Dato Bank

Tekst Bank

kontonr

bilags tekst

30. januar

lønoverførsel

973040

Nettoløn

30. januar

INFO-OVF60100

978910

OTK pension

30. januar

INFO-OVF60100

978910

STK pension

30. januar

INFO-OVF61100

978930

Gruppeliv

30. januar

INFO-OVF60900

978210

Skat og AM-bidrag bagud

31. januar

INFO-OVF60900

978210

Skat og AM-bidrag forud


eksempel Kvartals betalinger

Dato Bank

Tekst Bank

kontonr

bilags tekst

8. februar

INFO-OVF68400

978810

Feriepenge

8. februar

INFO-OVF67800

978610

Atp


Ny linie og nyt bilagsnr.

I konto skrives 973040 (FLØS-poster til manuel postering) og i modpost banken, tekst ev nettoløn.

I konto skrives 978910 (Skyldigt pensionsbidrag – alle kasser) og i modpost banken, tekst ev pension.


Skat og AM-bidrag trækkes som et beløb i banken og skal fra 2018 tastes samlet på konto 978210.

Vejledning for konto 978220: Skyldig AM-bidrag placeres fra 2018 (FLØS3) på 978210 - kontoen bør være tømt ultimo 2018, og lukkes herefter


En gang i kvartalet bogføres feriepenge konto 978810 (Skyldige feriegiro) og Atp konto 978610


Da det er de samme konti der posteres på hver måned og nogle af pensions beløbene er de samme hver måned spares der tastearbejde ved at lave et posteringsforslag.

Ret alle betalinger til at have samme bilagsnr og lav et posteringsforslag på dem

Funktioner – Posteringsforslag – opret - her er nogle forslag


Posteringsforslag "løn"


Posteringsforslag "for"


Klik på Afstemning


Sidste trin er at se at Skat, pensioner, AM og 973040 og 979850 alle går i nul