I bilagsindtastningen vælg Funktioner


Nu kommer der en liste med de lønbilag der ligger (de slettes ikke ved hentning)

Denne kirke har både forud og bagud lønnede og 2 arbejdsgivernr, så derfor hentes af tre gange.

  • Forudlønnede

Stå på den forudlønnede og angiv datoen til den 1. i næste måned og giv næste bilagsnr.

  • Bagudlønnede

Gå igen i Funktioner – indlæs lønkladde fra Fløs og vælg bagudlønnede.

Angiv datoen til sidste hverdag i denne måned og giv den næste bilagsnr


  • Betaling af løn, skat mv

Når lønbilagene er hentet ind skal nettoløn, pension, gruppeliv og evt feriepenge betales


eksempel Måneds betalinger

Dato Bank

Tekst Bank

kontonr

bilags tekst

30. august

lønoverførsel

973040

Nettoløn

30. august

INFO-OVF65100

978910

OTK pension

30. august

INFO-OVF63150

978910

STK pension

30. august

INFO-OVF61100

978930

Gruppeliv

31 august

INFO-OVF69900

978210 og 978220

Skat og AM-bidrag bagud

1. september

INFO-OVF69900

978210 og 978220

Skat og AM-bidrag forud


eksempel Kvartals betalinger

Dato Bank

Tekst Bank

kontonr

bilags tekst

8. august

INFO-OVF68400

978810

Feriepenge

8. august

INFO-OVF67800

978610

Atp


Ny linie og nyt bilagsnr.

I konto skrives 973040 (FLØS-poster til manuel postering) og i modpost banken, tekst ev nettoløn.

I konto skrives 978910 (Skyldigt pensionsbidrag – alle kasser) og i modpost banken, tekst ev pension.

I konto skrives 978930 (Gruppeliv – alle kasser) og i modpost banken, tekst ev gruppeliv.


Skat og AM-bidrag trækkes som et beløb i banken, men skal bogføres på to konti, Brug evt. overførselslisten fra Dataarkivet til at finde beløbet.

I konto skrives 978210 (Skat) og i tekst evt skat bagud (ingen modpost)

I konto skrives978220 (AM-bidrag) og i tekst evt. Am bagud (ingen modpost)

I konto skrives638105 (banken) og i tekst evt Skat og AM bagud (ingen modpost)


En gang i kvartalet bogføres feriepenge konto 978810 (Skyldige feriegiro) og Atp konto 978610


Da det er de samme konti der posteres på hver måned og nogle af pensions beløbene er de samme hver måned spares der tastearbejde ved at lave et posteringsforslag.

Ret alle betalinger til at have samme bilagsnr og lav et posteringsforslag på dem

Funktioner – Posteringsforslag – opret - her er nogle forslag


Posteringsforslag "løn"

Posteringsforslag "bag"

Posteringsforslag "for"


Klik på Afstemning


Sidste trin er at se at Skat, pensioner, AM og 973040 og 979810 alle går i nul