Aflevering af årsregnskab og materiale

Når alt er bogført og der er lavet resultatdisponering

Færdiggørelse af årsregnskab

Overføres regnskabet til økonomiportalen

  1. Her laves forklaringer

Hvis der efter afleveringen evt på det menighedsrådsmøde hvor regnskabet godkendes er ændringer til forklaringerne, Kopieres hele den forklaring man ønsker (ikke kun tilføjelser og husk at kopiere teksten til menighedsrådets samarbejde også) og der vælges Aflever ny forklaring.

Den Nye forklaring Sættes ind her

  1. Ejendomsoplysninger tastes

Biregneskaber som kollekt, afsluttede anlægsprojekter, menighedsplejen

  1. Tastes under Kollektregnskab alt skal tastes også sumtal

eller

  1. Udskrives som et kontoudtog i regnskabet og gemmes som pdf dokument og under Vedhæftede bilag. Her klikkes på ”Vedhæft nyt bilag” og bilaget findes. Når det gemmes vælges om det er et kollektregnskab eller biregnskab.

OBS Hvis der både tastes Under Kollektregnskab og vedhæftes et bilag af typen kollektregnskab, overskrives det tastede bilag af det vedhæftede.

Biregnskaber skal med i de offentlige regnskaber derfor skal bilagene afleveres sammen med regnskabet.Udskrivning og aflevering

Da Årsregnskabet ikke underskrives fysisk mere er det vigtigt at præcisere hvad det er for et regnskab der er godkendt. Det opfyldes på følgende måde:

I referatet fra det menighedsrådsmøde hvor regnskabet godkendes skal der stå en identifikationslinje Der siger præcis hvornår og hvilket menighedsråd med dette cvr nr har afleveret regnskabet ex:

Skovby sogns menighedsråd, CVR-nr. 52052052, Regnskab 2016, Afleveret 26-03-2017 15:10

Klik på Aflever regnskab

Klik på udskriv aflev. Skema hvis du selv ønsker et eksemplar
Godkendelse af årsregnskabet


Gå ind på den Digitale ArbejdsPlads        http://www.folkekirkensit.dk/


Vi skal først have hentet referatet med godkendelsen ind i Beslutningsprotokoller.


Referater skal altid ligge i det år hvor mødet er afholdt.


Det er en god ide altid at lægge rådets referater her ind, så kan de altid genfindes.


Fremsøg bilag: Klik på Gennemse og find referatet

 
Gem bilag: Klik og vælg Beslutningsprotokol (Nyt bilag)


Skriv datoen og klik på Overfør dokument


Første gang:

Regnskabet er afleveret på Økonomiportalen

Nu skal godkendelsen af regnskabet indlæses:

Regnskabet er afleveret på Økonomiportalen og godkendelsen indlæst. De nødvendige bilag er nu i dataarkivet og KR er blevet gul.

For at Revisoren kan se regnskabet skal KR (Klarmeldt Revisor) være grøn, det bliver den ved at klikke på den. Det skal gøres når man er færdig med at lægge revisor materiale ind i dataarkivet. Det er ikke et krav at aflevere revisormateriale elektronisk, det kan også gøres i papirform.