Aflevering af årsregnskab

Når alt er bogført og der er lavet resultatdisponering

Overføres regnskabet til økonomiportalen


De fleste af punkterne udfyldes automatisk når regnskabet overføres, men den første og de sidste 4 skal gøres manuelt

  1. Forklaringer - her skrives om stort og småt efter behag  

Hvis der efter afleveringen evt på det menighedsrådsmøde hvor regnskabet godkendes er ændringer til forklaringerne, Kopieres hele den forklaring man ønsker (ikke kun tilføjelser og husk at kopiere teksten til menighedsrådets samarbejde også) og der vælges Aflever ny forklaring.

Den Nye forklaring Sættes ind her

  1. Faste ejendomme - Ejendomsoplysninger tastes


  1. Biregneskaber som kollekt, afsluttede anlægsprojekter, menighedsplejen, samarbejde med andre
    • Tastes under Kollektregnskab alt skal tastes også sumtal

eller

    • Udskrives som et kontoudtog i regnskabet og gemmes som pdf dokument og under Vedhæftede bilag. Her vælges det aktuelle bilag og der vælges hvad bilagstype det er.  

OBS Hvis der både tastes Under Kollektregnskab og vedhæftes et bilag af typen kollektregnskab, overskrives det tastede bilag af det vedhæftede.Udskrivning og aflevering

Da Årsregnskabet ikke underskrives fysisk mere er det vigtigt at præcisere hvad det er for et regnskab der er godkendt. Det opfyldes på følgende måde:

I referatet fra det menighedsrådsmøde hvor regnskabet godkendes skal der stå en identifikationslinje Der siger præcis hvornår og hvilket menighedsråd med dette cvr nr har afleveret regnskabet ex:

Skovby sogns menighedsråd, CVR-nr. 52052052, Regnskab 2016, Afleveret 26-03-2017 15:10

Klik på Aflever regnskab

Klik på udskriv aflev. Skema hvis du selv ønsker et eksemplar
Godkendelse af årsregnskabet

Referatet gemmes i Dokumentarkivet (Gå til nyt arkiv)  på forsiden af Kirkeportalen


Det er vigtigt, når dukumentet uploades at der vælges beslutningsprotokol.Aflevering af materiale til revisor


Udmelding fra it-kontoret d.31. januar 2023

Til jer der arbejder med regnskab og klargøring af materialer til provstirevisor (Send gerne videre)


I Dokumentarkivet i Kirkeportalen er det muligt at klargøre de dokumenter, som I skal aflevere til provstirevisor ifm. revision af regnskab 2022.

Den samlede overførsel af alle klargjorte dokumenter aktiveres i regnskabsprocessen på et senere tidspunkt.

Dokumenterne klargør du, ved at uploade dem i Dokumentarkivet og oprette en deling med revisor på dokumenterne.

Læs nærmere om hvordan du uploader filer, og hvordan du opretter en deling med revisor i en vejledning på supportforum her:
Gå ind på den Digitale ArbejdsPlads        http://www.folkekirkensit.dk/


Del dokument med revisor 

Ifm. aflevering af regnskab til revision hos provstirevisor skal der afleveres en række dokumenter jf. materialeliste fra revisoren.

For at dele dokumenterne med revisoren skal du uploade dokumentet i Dokumentarkivet i Kirkeportalen.


Du finder Dokumentarkivet fra forsiden af Kirkeportalen:


Her vælger du en mappe hvor du ønsker at placere jeres dokumenter.

Du kan evt. oprette en årsmappe ("Regnskabsmaterialer 2022") i mappen Økonomi.


Opret deling med revisor

Du kan både oprette en deling med revisor når du er ved at uploade dokumentet eller efterfølgende.

 

Opret deling på et dokument ved upload

Hvis du vil oprette en deling med revisor, når du er ved at uploade dokumentet, skal du sætte har i Opret dokumentdeling og vælge regnskabsår, samt kategori.

Regnskabsår er det årstal regnskabet vedr.

Kategori er jf. materialelisten fra revisor.

Opret deling på et dokument som er uploadet

Når du allerede har uploadet et dokumentet som du skal dele med revisor, så opretter du en deling ved at finde dokumentet i Dokumentarkivet og trykke på delingsikonet ud for det relevante dokument:

 

Her trykker på knappen Tryk her for at oprette deling:

Og her vælger du regnskabsår, samt kategori:

Regnskabsår er det årstal regnskabet vedr.

Kategori er jf. materialelisten fra revisor.

Delingsikonet skifter til en blå farve når der er oprettet en deling:

Overblik over dokumenter som er oprettet deling med revisor på

I Budget- og regnskabsarkivet som er en del af menupunktet Budget og regnskab finder du en oversigt over alle de dokumenter som er klar til at blive delt med revisor.

Find over blikker ved at gå ind på Budget og regnskab:

Her finder du Budget- og regnskabsarkivet:

 Her vælger du det relevante regnskabsår som giver et overblik over alle de dokumenter der vedr. aflevering og revision af regnskabet, herunder de materialer som er klar til at blive overført til revisor:

Listen her er opdelt i 4 tabeller;

Budget: Indeholder de dokumenter der vedr. budgettet for regnskabsåret. Dokumenterne overføres automatisk hertil af systemet.

Regnskab: Indeholder beslutningsprotokoller, kvartalsrapporter som er afleveret til provstiet, regnskabet samt kontoudtog fra KAS. Dokumenterne overføres automatisk.

Materialeliste: Indeholder de materialer (dokumenter) som revisor - via materialelisten – har bedt om at få udleveret til brug for revisionen af årsregnskabet. Dokumenterne kommer fra Dokumentarkivet, når de er markeret med "Delt med revisor".

Revisor: Indeholder revisionsprotokollat og erklæring fra revisor, menighedsrådets behandling af revisors bemærkninger, Provstiudvalget godkendelse samt det offentliggjorte regnskab.

 Selve overførslen til revisor aktiveres i regnskabsprocessen.