Opsætningen skal foretages af en person der har skriverettigheder til kirkegårdssystemet.

Vælg  Plantid – Stamoplysnigner - Medarbejdere
Hans er administrator og den der har adgang til opsætningen i kirkegårdssystemet samt til at godkende tidsregistreringerne.

Administratoren kan ændre brugernavn og adgangskode for de øvrige brugere. Der kan være mere end 1 administrator.


8Tast normaltimer for hver dag

Når der vælges OK, overføres timerne til hele året

                               


For at kunne taste tid ind skal der for hver registrering vælges fra disse fire grupper

Medarbejder        (oprettes af bruger)

Lokationer        (oprettes af bruger)

    Elementgrupper        (Oprettet af systemet)

         Funktioner        (oprettes af bruger)

Lokationer:

Flere lokationer kunne være  kirker, kirkegårde, sognegårde og præstegård

OBS man skal stå på Lokationer for at kunne oprette nye


Der er forskellige muligheder for detaljeringsgrad når timerne skal tastes.

Den mindste er:

Lokationer (Nødvendig og oprettes af brugeren

       Funktioner (Valgfri og oprettes af brugeren


For at bruge denne skal fluebenet i Anvend plejeplan på Lokation fjernes.

Hvis der ikke skal anvendes plejeplan - gå videre til Funktioner.Elementer består af flere niveauer


Elementgrupper (Nødvendig og fastlagt af systemet)

       Arealtyper (Valgfri og fastlagt af systemet)

               Element (Valgfri og fastlagt af systemet)

                       Subelement (Valgfri og oprettes af brugeren)


Her er et eksempel:

Alle funktioner skal oprettes


OBS man skal stå på Funktioner for at kunne oprette nye


Når de ønskede funktioner er oprettet er vi klar til at taste timer på Ipaden.


Man kan for hver enkelt funktion begrænse hvor den kan vælges fra, hvis det bliver mere overskueligt af det.
Man kan også lukke for nogle af elementgrupperne så de ikke kan vælges fra Ipaden, det kunne se sådan ud:

Fjernes flueben i aktiv  kan den ikke vælges på IpadFølger

Nulstilles/overføres

Nulstilles

Oprette typer

Ferie

Ferieår 1/5-30/4

1. maj

Nej

Nej

Flex

Kalenderår

1. januar

Nej

Nej

Omsorgsdage

Kalenderår

1. januar

Ja

Nej

Overarbejde

Kalenderår

1. januar

Ja

Ja

Sygdom

Kalenderår

1. januar

Ja

Ja

Tillæg

Kalenderår

1. januar

Ja

Ja

Øvrige

Kalenderår

1. januar

Ja

Ja


Oprette nye fraværselementer

Stå på den type du vil oprette flere elementer i

Skriv tillægget under fraværselement og HUSK at sætte flueben i Aktiv, hvis den skal kunne vælges på Ipaden