Det kan være formålstjenligt at have sine gravsteder optegnet. Det kan hjælpe hvis f.eks. urnegrave ønskes markeret i plænen eller man ønsker at udskrive et kort kun med tegnede grave altså uden satellitfoto.Start Qgis ved at dobbeltklikke på projektfilen. Log ind med den adgang som kom med projektfilen.


Tryk på blyanten. Slå redigering til/fra


Marker laget med gravsteder i menuen i venstre side.Læg mærke til at der også vises en blyant udfor laget i menuen. Dette betyder at laget er åbent for redigering.  


OBS. En god ide er at lukke for redigering i laget efter man er færdig med at tegne for ikke at utilsigtet at noget rod.
Tryk på knappen tilføj objekt.

   


Sæt musen i første punkt hvor det ene hjørne af gravstedet skal være. Klik med venstre musetast.

Flyt musen til næste hjørne og klik hvor dette ønskes. Flyt til 3 og 4 hjørne. Klik med musen hver gang.

Når gravstedet er markeret laves et højre klik.Dette vindue kommer frem og det er muligt at skrive gravstedsnummeret men det er ikke en nødvendighed!

       


OBS. Skal gravstedet have en bue sættes flere punkter rund i den ønskede bue

       

Når tegningen af gravsteder er færdigt skal redigeringen lukkes ved at trykke på blyanten igen.


Tryk Gem. Den nye kan nu ses i kortet i administrationssystemet.  


Eksempler på hvordan gravsteder kan markeres på kortet.