For at kortet i systemet skal være aktivt og ikke kun et visningskort skal gravsteder udpeges. Dette gøres under Kirkegård -> Kortsystem ->Punkttilknytninger

Generelt:


For at navigere/flytte rund med kortet benyttes disse taster i venstre hjørne af kortet.

tryk på pilen flytter visningen i samme retning


tryk på globen soomer kortet helt ud til standardvisning


Disse zoomer ind og ud


tryk og marker et område der skal zoomes ind på
Vælg den afdeling du vil arbejde med. Dette skal også gøres for at gravstedsnummerere komme frem i listen forneden


Marker første gravsted på listen


Et tip er at sætte prik i "Vis uden" så vil gravstedet forsvinde fra listen efterhånden som tilknytningerne laves


Zoom ind således at gravstedet med sikkerhed kan ses.Klik med musen midt i gravstedt. En nål fremkommer.


Vælg næste gravsted på listen og find det på kortet og klik. Gentag…..