KirkegårdsAppen hentes i App Store og hedder EG kirkegård
I kirkegårdsAppen er det muligt at se oplyningerne fra kirkegårdssystemet men ikke rette dem.

Det er muligt at tage billeder og tilføje noter og lægge på gravstederne, dette vil kunne ses i kirkegårdssystemet.Når man er logget ind (med samme adgang som til kirkegårdssystemet) ses dette billede:


Hvis intet vælges vises alle kirkegårdens gravstederDette viser det samme som der står på en Datoliste udskevet fra kirkegårdssystemet.Statistikken viser hvormange der er begravet.