Afregningsterminer bruges til styring af hvilke aftaler på gravstederne, der skal afregnes for.

Afregner man eksempelvis 2 gange om året (sommer/vinter), er det jo vigtigt at kunne afregne vinter aftalerne om vinteren og ditto med sommeraftalerne.

Dette styres ved at bruge forskelle afregningsterminer på de enkelte aftaler på gravstederne.


Ud over de mere logiske afregningsterminer, som ovenstående, kan afregningsterminer som ”Betalingsfri” og  ”Engangsaftale” være to andre eksempler på afregningsterminer.


Nedenstående skærmbillede viser hvor afregningsterminerne vedligeholdes:


Da afregningsterminerne er noget den enkelte kirkegård selv skal vedligeholde, kan man ikke sige præcist hvilke afregningsterminer, der skal være på den enkelte kirkegård.


Vi vil derfor i stedet beskrive de afregningsterminer i ovenstående eksempel:

Betalingsfri :        Benyttes på aftaler, der ikke skal afregnes. Det kan eksempelvis være gravsteder kirken enholder for egen regning. Eksempelvis et bevaringsværdigt gravsted med lokalhistorisk betydning.


Engangsaftaler:        Afregningsterminen Engangsaftaler er aftaler, der slettes efter fakturering.


                                 


       Afregningsterminen kan eksempelvis bruges hvis en kunde, der i forvejen får en årlig regning, bestiller eksempelvis grandækning i år og kun i år. Man kan så oprette aftalen på gravstedet og sætte afregningsterminen til Engangs aftaler, som vist nedenfor (Ny aftale på et gravsted):

                                   Sommer afregning :                Sættes typisk på de aftaler, der skal afregnes om sommeren, det vil sige forårs og sommerblomster.


Vinter afregning :                Sættes typisk på de aftaler, der skal afregnes om vinteren, typisk grandækning, kranse og puder.


Årlig afregning :                Aftaler der kun afregnes én gang om året. Hvis man arbejder med halvårs regninger, kan vedligeholdelsen være på års        basis, det vil sige man kun medtager denne afregningstype den enegang om året. Alternativt kan man lave prisen om til        halv pris på varen (typisk renholdelse) og medtage afregningsterminen både på vinter- og sommerafregningen.