Indholdet i den digitale dødsanmeldelse ændrer sig i forhold til hvilken status anmodningen har.  Eksempelvis påføres brændingsnummer først efter færdiggørelse på krematoriet.Øverst i anmodningen er angivet den afdødes oplysninger med bl.a. CPR.nr.

Ved siden af vises ægtefældes oplysninger. Dødsdato på ægtefælde er angivet, hvis ægtefælden er død.

Disse oplysninger kan kun ændres af begravelsesmyndigheden eller bopælssognet indtil anmodningen er afgjort/godkendt.


Anmodning:


I felterne i venstre side vises de oplysninger der oprindeligt er sendt ind på anmodningen.
Når anmodningen afgøres/godkendes angives en dato i feltet ”Afgjort d.” som samtidig markeres med grønt.


I felterne i højre side vises de oplysninger der er afgjort/godkendt af begravelsesmyndigheden eller bopælssognet.


Dog opdateres felterne ”Endelig krematorie” og ”Endelig kirkegård” først når krematoriet eller kirkegården ajourfører ”Personsag” (se vejledningen "Sagsgang”).Anmelder:


Her vises anmelders cpr.nr., navn og adresse m.v. eller cvr. nr. og kommune hvis det er en kommune eller advokat, der er anmelder.

Kontaktperson navn, adresse mv. er kun udfyldt hvis der skal rettes henvendelse til en anden person end anmelder vedr. anmodningen.


Begravelsesform:
Her vises detaljerne omkring jordfæstelse, kremering, hvem urnen kan udleveres til, evt. bemærkninger mv.

OBS! De oplysninger der vises her, er de oplysninger der var på anmodningen INDEN den blev

afgjort/godkendt. Dette kan efterfølgende være ændret så oplysningerne skal tjekkes med oplysningerne på fanen ”Anmodning” i højre side under ”Afgørelse”.

Kirkelig handling:Her vises oplysningerne vedr. type af højtidlighed, dato, kirke, præst mv.

OBS! De oplysninger der vises her, er de oplysninger der var på anmodningen INDEN den blev

afgjort/godkendt. Dette kan efterfølgende være ændret så oplysningerne skal tjekkes med oplysningerne på fanen ”Anmodning” i højre side under ”Afgørelse”.


Ajourføring PersonSAG:


I dette skærmbillede vises de oplysninger som hhv. krematoriet og kirkegården har registreret vedr. den afdøde/begravelsen. Disse oplysninger videregives herfra til begravelsesmyndigheden og/eller bopælssognet via PersonSAG.
Udskriv (dødsanmeldelse):
En papirkopi af dødsanmeldelsen kan udskrives.Videresend krematorie:

Ved tryk på knappen ”Videresend krematorie”, kan anmodningen videresendes til andet krematorie. Det er kun muligt at anvende denne mulighed, når anmodningen vises under ”Afventer sagsbehandling”, ”I gang” eller ”Afventer ajourføring (Se vejledning ”Sagsgang”)


Videresend kirkegård:

Ved tryk på knappen ”Videresend kirkegård”, kan anmodningen videresendes til anden kirkegård. Det er kun muligt at anvende denne mulighed, når anmodningen vises under ”Afventer sagsbehandling”, ”I gang” eller ”Afventer ajourføring (Se vejledning ”Sagsgang”)


Fejlafgørelse:

Denne knap giver mulighed for at lukke en anmeldelse. Bruges KUN hvis en anmodning er ændret med en ny manuel anmodning. Den må derfor IKKE bruges hvis en anmodning skal videresendes til anden kirkegård eller krematorie. Her anvendes knapperne ”Videresend Krematorie” eller ”Videresend kirkegård”, som beskrevet ovenfor.


Bemærk venligst, at fejlagtig brug af denne knap kan medføre omkostninger for kirkegården, da der kan være efterfølgende manuel håndtering af fejlen.