Brevskabelon til fjernprint/e-Boks til flere gravsteder


For at kunne udsende samme brev til flere gravsteder, skal der oprettes en brevskabelon, som man så vælger, når der skal udsendes breve til flere gravsteder.

Skabeloner er gældende for en kirkegård. Det vil sige, at har man flere kirkegårde, skal der oprettes en skabelon pr. kirkegård.

Skabeloner skal enten oprettes, som vanligt på de enkelte gravsteder, eller under Kirkegård -> Udskrifter -> Brev. Uanset om skabelonen oprettes det ene eller andet sted, vil dun kun være gældende for den kirkegård, den er oprettet under.  Se evt. vejledning for oprettelse af skabeloner under ”e-Boks / Fjernprint -> Udskriv egne breve” andet sted i disse vejledninger.

I denne vejledning kigger udelukkende på oprettelse af skabeloner under Kirkegård -> Udskrifter -> Brev.Når man skal lave en skabelon, er det kun nødvendigt at vælge en kirkegård. Lad afdelinger, rækker mv. stå urørt. Disse bruges udelukkende til udvælgelsen i forbindelse med udskrivning af breve til flere modtagere.

Tryk på knappen Udskriv i bunden af billedet (intet vil på nuværende tidspunkt blive udskrevet). Der kan fremkomme en meddelelse om et eller flere gravsteder er spærret (se nedenfor). Der trykkes Ok til denne meddelelse.Nu vises en liste over brevmodtagere. Denne liste skal heller ikke bruges for at lave en skabelon. Tryk på knappen Udskriv valgte.Nu åbnes et tomt skærmbillede, hvor man kan lave sin skabelon og herefter gemme den. Nedenstående viser et udfyldt eksempel.  1. skabelonen udfyldes med en overskrift til brevet, som vil skrives med fed i toppen af brevet.
  2. Ønskes gravstednummer medtaget i brevet, sættes hak i feltet.
  3. Ønskes navnet på sidst begravet i brevet, sættes hak i feltet
  4. Her angives brødtekst i brevet. Har man i forvejen et brev i eksempelvis i Word, kan denne tekst kopieres ind.
  5. Når man er færdig med sin skabelon, trykkes Gem skabelon.

Har man flere kirkegårde på samme konto, skal ovenstående gentages for hver enkelt kirkegård.