Skal man samle et gravsted fra eksempelvis 2 eksisterende gravsteder, vil man for at gøre det lidt nemmere flytte pladserne fra et gravested til et andet og herefter omdøbe det ”nye” gravsted og til sidst slette gravstedet hvorfra pladserne er flyttet fra, da dette ikke skal bruges længere.


Gravsteder til samling

       SKG 01 021-022 (indeholder pladserne 021 og 022)

       SKG 01 023-024 (indeholder pladserne 023 og 024)


Efter samling skal gravstedet hedde

       SKG 01 021-024 (Indeholder pladser 021,022,023 og 024)


Vi starter med at finde gravstedet SKG 01 023-024.

             


             


Tryk på knappen flyt og peg herefter det gravsted ud (SKG 01 021-022), hvor gravpladsen skal flyttes til.

Procedures gentages for gravplads 022.


Når begge gravpladser er flyttet, vil gravstedet se ud som nedenstående.

OBS! Husk at ændre Antal gravpladser til det korrekte antal gravpladser.

Til sidst skal det nye gravsted (SKG 01 021-022) omdøbes til: SKG 01 021-024, da det nu også indeholder pladserne 023 og 024. Dette er kun nødvendigt hvis numrene er indrettet, som i dette eksempel.

For at omdøbe navngivningen af et gravsted, skal man bruge funktionen Slet/omdøb gravsted, da det ikke er muligt at gøre det i Gravstedskartoteket.


Gravstedet SKG 01 023-024 skal slettes, da ikke længere skal bruges, da pladser jo er lagt ind under SKG 01 023-024.


Til sidst skal gravstednummeret SK 01 023-024 rettes til SK 01 021-024. Dette sker i skærmbilledet Kirkegård – Slet og omdøb gravsted.