Pleje og vedligehold

Momsbelagt
1101

Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads

Ja

1102

Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser

Ja

1103

Pleje og vedligeholdelse 3 kistepladser

Ja

1104

Pleje og vedligeholdelse 4 kistepladser

Ja

1105

Pleje og vedligeholdelse 5 kistepladser

Ja

1106

Pleje og vedligeholdelse 6 kistepladser

Ja

1107

Pleje og vedligeholdelse 7 kistepladser

Ja

1108

Pleje og vedligeholdelse 8 kistepladser

Ja

1114

Pleje og vedligeholdelse ekstra kisteplads

Ja

1115

Pleje og vedligeholdelse 1 barnegravsted

Ja

1121

Pleje og vedligeholdelse 1 urneplads

Ja

1122

Pleje og vedligeholdelse 2 urnepladser

Ja

1123

Pleje og vedligeholdelse 3 urnepladser

Ja

1124

Pleje og vedligeholdelse 4 urnepladser

Ja

1127

Pleje og vedligeholdelse ekstra urneplads

Ja

1129

Pleje og vedligeholdelse 1 urnegravsted

Ja

1131

Pleje og vedligeholdelse urnegravsted type 1

Ja

1132

Pleje og vedligeholdelse urnegravsted type 2

Ja

1133

Pleje og vedligeholdelse urnegravsted type 3

Ja

1135

Pleje og vedligehold 1 kisteplads type 1

Ja

1136

Pleje og vedligehold.1 kisteplads type 2

Ja

1137

Pleje og vedligeholdelse kistegrav type 3

Ja

1138

Pleje og vedligeholdelse kistegrav type 4

Ja

1139

Pleje og vedligeholdelse kistegrav type 5

Ja

1151

Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads 14 dags.

Ja

1152

Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser 14 dags.

Ja

1153

Pleje og vedligeholdelse 3 kistepladser 14 dags.

Ja

1154

Pleje og vedligeholdelse 4 kistepladser 14 dags.

Ja

1155

Pleje og vedligeholdelse 5 kistepladser 14 dags.

Ja

1156

Pleje og vedligeholdelse 6 kistepladser 14 dags.

Ja

1157

Pleje og vedligeholdelse 7 kistepladser 14 dags.

Ja

1158

Pleje og vedligeholdelse 8 kistepladser 14 dags.

Ja

1164

Pleje og vedligeholdelse ekstra kisteplads 14 dag

Ja

1165

Pleje og vedligeholdelse 1 barnegravsted 14 dags.

Ja

1171

Pleje og vedligeholdelse 1 urneplads 14 dags.

Ja

1172

Pleje og vedligeholdelse 2 urnepladser 14 dags.

Ja

1173

Pleje og vedligeholdelse 3 urnepladser 14 dags.

Ja

1174

Pleje og vedligeholdelse 4 urnepladser 14 dags.

Ja

1177

Pleje og vedligeholdelse ekstra urneplads 14 dag

Ja

1179

Pleje og vedligeholdelse 1 urnegravsted 14 dags.

Ja

1181

Pleje og vedligeholdelse urnegrav. type 114 dags.

Ja

1182

Pleje og vedligeholdelse urnegrav. type 2 14 dags.

Ja

1183

Pleje og vedligeholdelse urnegrav. type 3 14 dags.

Ja

1198

prøve

JaUdvidet pleje og vedligehold

Momsbelagt1201

Udvidet pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads

Ja

1202

Udvidet pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser

Ja

1203

Udvidet pleje og vedligeholdelse 3 kistepladser

Ja

1204

Udvidet pleje og vedligeholdelse 4 kisteplads

Ja

1205

Udvidet pleje og vedligeholdelse 5 kisteplads

Ja

1206

Udvidet pleje og vedligeholdelse 6 kisteplads

Ja

1207

Udvidet pleje og vedligeholdelse 7 kisteplads

Ja

1208

Udvidet pleje og vedligeholdelse 8 kisteplads

Ja

1214

Udvidet pleje og vedligeholdelse ekstra kisteplads

Ja

1215

Udvidet pleje og vedligeholdelse barnegravsted

Ja

1221

Udvidet pleje og vedligeholdelse 1 urneplads

Ja

1222

Udvidet pleje og vedligeholdelse 2 urnepladser

Ja

1223

Udvidet pleje og vedligeholdelse 3 urnepladser

Ja

1224

Udvidet pleje og vedligeholdelse 4 urnepladser

Ja

1227

Udvidet pleje og vedligeholdelse ekstra urneplads

Ja

1229

Udvidet pleje og vedligeholdelse urnegravsted

Ja

1231

Udvidet pleje og vedligeholdelse urnegrav. type 1

Ja

1232

Udvidet pleje og vedligeholdelse urnegrav. type 2

Ja

1233

Udvidet pleje og vedligeholdelse urnegrav. type 3

Ja

1235

Udvidet pleje og vedligeholdelse - Type 1

Ja

1236

Udvidet pleje og vedligeholdelse - Type 2

Ja

1237

Udvidet pleje og vedligeholdelse - Type 3

Ja

1251

Udvidet pleje&vedligehl kistepl. kombi anlæg

Ja

1252

Udvidet pleje&vedligeh.2 kistepi. kombi.anlæg

Ja

1253

Udvidet pleje&vedligeh.3 kistepl. kombi.anlæg

Ja

1254

Udvidet pleje&vedligeh.4 kistepl. kombi.anlæg

Ja

Servitutbelagte anlæg

Momsbelagt1501

Obl. hækklip.og hækvedligeholdelse 1 kistepl.

Ja

1502

Obl. hækklip.og hækvedligeholdelse 2 kistepl.

Ja

1503

Obl, hækklip.og hækvedligeholdelse 3 kistepl.

Ja

1504

Obl, hækklip.og hækvedligeholdelse 4 kistepi.

Ja

1505

Obl. hækklip.og hækvedligeholdelse barnegravst(

Ja

1511

Obl. hækklip.og hækvedligeholdelse ekstra kiste

Ja

1521

Obl. hækklip.og hækvedligeholdelse urnegrav 0-1

Ja

1522

Obl. hækklip.og hækvedligeholdelse urnegrav

Ja

1524

Obl. hækklip.og hækvedligeholdelse urnegrav 2-4

Ja

1524

Obl. hækklip.og hækvedligeholdelse urnegr.over

Ja

1530

Obl. hækklip.og hækvedligeholdelse urnegravsted

Ja

1551

Obl. hækklip.og hækvedligehld 1kisteplads 50%

Ja

1552

Obl. hækklip.og hækvedligehld 2 kistepladser 50c.

Ja

1553

Obl. hækklip.og hækvedligehld 3 kistepladser 50`.

Ja

1554

Obl. hækklip.og hækvedligehld 4 kistepladser 50c.

Ja

1561

Obl. hækklip.og hækvedligehld ekstra plads 50%

Ja

1561

Obl. hækklip.og hækvedligehld barnegravsted 50

Ja

1571

Obl. hækklip.og hækvedligehld urnegr 0-1m2 - 5C

Ja

1572

Obl. hækklip.og hækvedligehld umegr 1-2m2 - 5C

Ja

1573

Obl. hækklip.og hækvedligehld urnegr 2-4m2 - 5C

Ja

1574

Obl.hækklip.og hækvedligehld urnegr.over 4m2 –

Ja

1580

Obl. hækklip.og hækvedligehld urnegravsted - 50

Ja

1601

Obl. vedligeholdelse af indramning 1 kisteplads

Ja

1602

Obl. vedligeholdelse af indramning 2 kistepladser

Ja

1605

Obl. vedligeholdelse af indramning pr.ekstra plade

Ja

1620

Obl. vedligeholdelse af indramning 1 urnegravstec

Ja

1621

Obligatorisk vedligehold. af indramning pr. meter

Ja

1631

Obl. vedligeholdelse af randkant 1 kisteplads

Ja

1632

Obl. vedligeholdelse af randkant 2 kistepladser

Ja

1633

Obl. vedligeholdelse af randkant 3 kistepladser

Ja

1639

Obl. vedligeholdelse af randkant ekstra kistepi.

Ja

1640

Obl. vedligeholdelse af randkant urnegravsted

Ja

2001

Fællesplæne 1 urneplads

Ja

2002

Fællesplæne 2 urnepladser

Ja

2004

Fællesplæne 4 urnepladser

Ja

2011

Fællesplæne 1 kisteplads

Ja

2012

Fællesplæne 2 kistepladser

Ja

2018

Fællesplæne barnegravsted

Ja

2021

Urne i fællesgrav uden plade

Ja

2022

Urne i fællesgrav med plade

Ja

2025

Obligatorisk pleje og vedligehold-kendt fællesgrav

Ja

2049

Obligatorisk pleje og vedligehold- anonym fællesg

Ja

2051

Anonym plæne 1 urneplads

Ja

2052

Anonym plæne 2 urnepladser

Ja

2061

Anonym plæne 1 kisteplads

Ja

2062

Anonym plæne 2 kistepladser

Ja

2068

Anonym plæne barnegravsted

Ja

2074

Pleje og vedligehold. 1 urnegravsted græsgrav

Ja

2075

Pleje og vedligehold. 1 kisteplads Børnegræsgrav

Ja

2076

Pleje og vedligehold. 2 kistepladser Børnegræsgr

Ja

2081

Pleje og vedligehold. 1 kisteplads græsgrav

Ja

2082

Pleje og vedligehold. 2 kistepladser græsgrav

Ja

2083

Pleje og vedligehold. 3 kistepladser græsgrav

Ja

2084

Pleje og vedligehold. 4 kistepladser græsgrav

Ja

2085

Pleje og vedligehold. 5 kistepladser græsgrav

Ja

2086

Pleje og vedligehold. 6 kistepladser græsgrav

Ja

2087

Pleje og vedligehold. 7 kistepladser græsgrav

Ja

2088

Pleje og vedligehold. 8 kistepladser græsgrav

Ja

2090

Pleje og vedligehold. ekstra kisteplads græsgrav

Ja

2111

Græsgravsted m. plade 1 kisteplads

Ja

2112

Græsgravsted m. plade 2 kistepladser

Ja

2113

Græsgravsted m. plade 3 kistepladser

Ja

2114

Græsgravsted m. plade 4 kistepladser

Ja

2115

Græsgravsted m. plade 5 kistepladser

Ja

2116

Græsgravsted m. plade 6 kistepladser

Ja

2117

Græsgravsted m. plade 7 kistepladser

Ja

2118

Græsgravsted m. plade 8 kistepladser

Ja

2120

Græsgravsted m. plade ekstra kisteplads

Ja

2128

Græsgravsted barnegravsted

Ja

2211

Græsgravsted m. plade 1 urneplads

Ja

2212

Græsgravsted m. plade 2 urnepladser

Ja

2213

Græsgravsted m. plade 3 urnepladser

Ja

2214

Græsgravsted m. plade 4 urnepladser

Ja

2220

Græsgravsted m. plade ekstra urneplads

Ja

2230

Græsgravsted m. plade urnegravsted

Ja

2231

Græsgravsted m. plade urnegravsted type 1

Ja

2232

Græsgravsted m. plade urnegravsted type 2

Ja

2233

Græsgravsted m. plade urnegravsted type 3

Ja

2235

Græsgravsted opret gravminde 1 kistepl.

Ja

2236

Græsgravsted opret gravminde 2 kistepl.

Ja

2240

Græsgravsted opret gravminde 1 urnepl.

Ja

2241

Græsgravsted opret gravminde 2 urnepi.

Ja

2251

Græsklipning 1 kistegrav delt område

Ja

2252

Græsklipning 2 kistegrave delt område

Ja

2253

Græsklipning 3 kistegrave delt område

Ja

2254

Græsklipning 4 kistegrave delt område

Ja

2255

Græsklipning 5 kistegrave delt område

Ja

2271

Græsklipning 1 kistegav uden bed/vedlig.

Ja

2272

Græsklipning 2 kistegrave uden bed/vedlig.

Ja

2273

Græsklipning 3 kistegrave uden bed/vedlig.

Ja

2274

Græsklipning 4 kistegrave uden bed/vedlig.

Ja

2275

Græsklipning 5 kistegrave uden bed/vedlig.

Ja

2511

Kombination plæne og anlæg 1 kisteplads

Ja

2512

Kombination plæne og anlæg 2 kistepladser

Ja

2513

Kombination plæne og anlæg 3 kistepladser

Ja

2514

Kombination plæne og anlæg 4 kistepladser

Ja

2515

Kombination plæne og anlæg 5 kistepladser

Ja

2516

Kombination plæne og anlæg 6 kistepladser

Ja

2517

Kombination plæne og anlæg 7 kistepladser

Ja

2518

Kombination plæne og anlæg 8 kistepladser

Ja

2520

Kombination plæne og anlæg ekstra kisteplads

Ja

2528

Kombination plæne og anlæg barnegravsted

Ja

2611

Kombination plæne og anlæg 1 urneplads

Ja

2612

Kombination plæne og anlæg 2 urnepladser

Ja

2613

Kombination plæne og anlæg 3 urnepladser

Ja

2614

Kombination plæne og anlæg 4 urnepladser

Ja

2620

Kombination plæne og anlæg ekstra urneplads

Ja

2630

Kombination plæne og anlæg urnegravsted

Ja

2631

Kombination plæne og anlæg urnegravsted type 1

Ja

2632

Kombination plæne og anlæg urnegravsted type 2

Ja

2633

Kombination plæne og anlæg urnegravsted type 3

Ja

2650

Obligatorisk pleje og vedligehold. Kombi-kistegrav

Ja

2652

Obliga. pleje og vedligehold. Kornbi-kistegrav 2 pl

Ja

2660

Obligatorisk pleje og vedligehold. Komb-urnegrav

Ja

2662

Obliga. pleje og vedligehold. Kombi-urnegrav 2 pl

Ja

3111

Skovkirkegård 1 kisteplads

Ja

3112

Skovkirkegård 2 kistepladser

Ja

3113

Skovkirkegård 3 kistepladser

Ja

3114

Skovkirkegård 4 kistepladser

Ja

3115

Skovkirkegård 5 kistepladser

Ja

3116

Skovkirkegård 6 kistepladser

Ja

3117

Skovkirkegård 7 kistepladser

Ja

3118

Skovkirkegård 8 kistepladser

Ja

3120

Skovkirkegård ekstra kisteplads

Ja

3128

Skovkirkegård barnegravsted

Ja

3211

Skovkirkegård 1 urneplads

Ja

3212

Skovkirkegård 2 urnepladser

Ja

3213

Skovkirkegård 3 urnepladser

Ja

3214

Skovkirkegård 4 urnepladser

Ja

3220

Skovkirkegård ekstra urneplads

Ja

3230

Skovkirkegård urnegravsted

Ja

3231

Skovkirkegård urnegravsted type 1

Ja

3232

Skovkirkegård urnegravsted type 2

Ja

3233

Skovkirkegård urnegravsted type 3

Ja

4011

Fælles obl. anlæg 1 kisteplads

Ja

4012

Fælles obl. anlæg 2 kistepladser

Ja

4013

Fælles obl. anlæg 3 kistepladser

Ja

4014

Fælles obl. anlæg 4 kistepladser

Ja

4015

Fælles obl. anlæg 5 kistepladser

Ja

4016

Fælles obl. anlæg 6 kistepladser

Ja

4017

Fælles obl. anlæg 7 kistepladser

Ja

4018

Fælles obl. anlæg 8 kistepladser

Ja

4020

Fælles obl. anlæg ekstra kisteplads

Ja

4028

Fælles obl. anlæg barnegravsted

Ja

4111

Fælles obl. anlæg 1 urneplads

Ja

4112

Fælles obl. anlæg 2 urnepladser

Ja

4113

Fælles obl. anlæg 3 urnepladser

Ja

4114

Fælles obl. anlæg 4 urnepladser

Ja

4120

Fælles obl. anlæg ekstra urneplads

Ja

4130

Fælles obl. anlæg Urnegravsted

Ja

4131

Fælles obl. anlæg umegravsted type 1

Ja

4132

Fælles obl. anlæg urnegravsted type 2

Ja

4133

Fælles obl. anlæg umegravsted type 3

Ja

4191

Obligatorisk pleje og vedligeholdelse 1 kistegravst

Ja

4192

Obligatorisk pleje og vedligeholdelse 2 kistegravst

Ja

4200

Obligatorisk pleje og vedligeholdelse 1 urnegravst

Ja

4201

Obl. pleje og vedligeh. urnegrav type 1

Ja

4202

Obl. pleje og vedligeh. urnegrav type 2

Ja

4203

Obl. pleje og vedligeh. urnegrav type 3

Ja

4204

Obl. pleje og vedligeh. urnegrav type 4

Ja

4221

Obl. pleje og vedligeholdelse 1 urneplads

Ja

4222

Obl. pleje og vedligeholdelse 2 urnepladser

Ja

4223

Obl. pleje og vedligeholdelse 3 urnepladser

Ja

4224

Obl. pleje og vedligeholdelse 4 urnepladser

Ja

4225

Obl. pleje og vedligeholdelse ekstra urneplads

Ja

4231

Obl. udvidet pleje og vedligehold 1 urneplads

Ja

4232

Obl. udvidet pleje og vedligehold 2 urnepladser

Ja

4233

Obl. udvidet pleje og vedligehold 3 urnepladser

Ja

4234

Obl. udvidet pleje og vedligehold 4 urnepladser

Ja

4235

Obl. udvidet pleje og vedligehold ekstra urneplads

Ja

4321

Obligatorisk grandækning 1 umeplads

Ja

4322

Obligatorisk grandækning 2 urnepladser

Ja

4323

Obligatorisk grandækning 3 urnepladser

Ja

4324

Obligatorisk grandækning 4 urnepladser

Ja

4325

Obligatorisk grandækning ekstra urneplads

Ja

4341

Obligatorisk partiel grandækning 1 urneplads

Ja

4342

Obligatorisk partiel grandækning 2 urnepladser

Ja

4343

Obligatorisk partiel grandækning 3 urnepladser

Ja

4344

Obligatorisk partiel grandækning 4 urnepladser

Ja

4511

Park og naturgravsted 1 kisteplads

Ja

4512

Park og naturgravsted 2 kistepladser

Ja

4513

Park og naturgravsted 3 kistepladser

Ja

4514

Park og naturgravsted 4 kistepladser

Ja

4515

Park og naturgravsted 5 kistepladser

Ja

4516

Park og naturgravsted 6 kistepladser

Ja

4517

Park og naturgravsted 7 kistepladser

Ja

4518

Park og naturgravsted 8 kistepladser

Ja

4520

Park og naturgravsted ekstra kisteplads

Ja

4528

Park og naturgravsted 1 barnegravsted

Ja

4611

Park og naturgravsted 1 urneplads

Ja

4612

Park og naturgravsted 2 urnepladser

Ja

4613

Park og naturgravsted 3 urnepladser

Ja

4614

Park og naturgravsted 4 urnepladser

Ja

4620

Park og naturgravsted ekstra urneplads

Ja

4630

Park og naturgravsted 1 urnegravsted

Ja

4631

Park og naturgravsted urnegravsted type 1

Ja

4632

Park og naturgravsted urnegravsted type 2

Ja

4633

Park og naturgravsted urnegravsted type 3

Ja

4701

Columbarium type 1. Obligatorisk leje

Ja

4702

Columbarium type 2. Obligatorisk leje

Ja

4703

Columbarium type 3. Obligatorisk leje

Ja

4705

Pleje og vedligehold.Columbarium 1 urneplads

Ja

4706

Pleje og vedligehold.Columbarium 2 urnepladser

Ja

4707

Pleje og vedligehold.Columbarium 3 urnepladser

Ja
Grandækning

Momsbelagt5001

Grandækning 1 kisteplads

Ja

5002

Grandækning 2 kistepladser

Ja

5003

Grandækning 3 kistepladser

Ja

5004

Grandækning 4 kistepladser

Ja

5005

Grandækning 5 kistepladser

Ja

5006

Grandækning 6 kistepladser

Ja

5007

Grandækning 7 kistepladser

Ja

5008

Grandækning 8 kistepladser

Ja

5014

Grandækning ekstra kisteplads

Ja

5015

Grandækning barnegravsted

Ja

5021

Grandækning 1 urneplads

Ja

5022

Grandækning 2 urnepladser

Ja

5023

Grandækning 3 urnepladser

Ja

5024

Grandækning 4 urnepladser

Ja

5028

Grandækning ekstra urneplads

Ja

5030

Grandækning urnegravsted

Ja

5031

Grandækning urnegravsted type 1

Ja

5032

Grandækning urnegravsted type 2

Ja

5033

Grandækning urnegravsted type 3

Ja

5034

Skovkirkegård grandækning 1 kisteplads

Ja

5035

Skovkirkegård grandækning 2 kistepladser

Ja

5051

Partiel grandækning 1 kisteplads

Ja

5052

Partiel grandækning 2 kistepladser

Ja

5053

Partiel grandækning 3 kistepladser

Ja

5054

Partiel grandækning 4 kistepladser

Ja

5055

Partiel grandækning 5 kistepladser

Ja

5056

Partiel grandækning 6 kistepladser

Ja

5057

Partiel grandækning 7 kistepladser

Ja

5058

Partiel grandækning 8 kistepladser

Ja

5064

Partiel grandækning ekstra kisteplads

Ja

5065

Partiel grandækning barnegravsted

Ja

5071

Partiel grandækning 1 umeplads

Ja

5072

Partiel grandækning 2 urnepladser

Ja

5073

Partiel grandækning 3 urnepladser

Ja

5074

Partiel grandækning 4 urnepladser

Ja

5078

Partiel grandækning ekstra urneplads

Ja

5080

Partiel grandækning umegravsted

Ja

5081

Partiel grandækning urnegravsted type 1

Ja

5082

Partiel grandækning urnegravsted type 2

Ja

5083

Partiel grandækning urnegravsted type 3

Ja

5085

Partiel grandækning kombi. anlæg 1&2 pl.

Ja

5091

Partiel grandækning med fyropstilling 1 kisteplads

Ja

5092

Partiel grandækning med fyropstilling 2 kisteplads

Ja

5093

Partiel grandækning med fyropstilling 3 kisteplads

Ja

5094

Partiel grandækning med fyropstilling 4 kisteplads

Ja

5095

Partiel grandækning med fyropstilling 5 kisteplads

Ja

5096

Partiel grandækning med fyropstilling 6 kisteplads

Ja

5097

Partiel grandækning med fyropstil. eksta kistepi.

Ja

5101

Gran finpyntning 1 kisteplads

Ja

5102

Gran finpyntning 2 kistepladser

Ja

5103

Gran finpyntning 3 kistepladser

Ja

5104

Gran finpyntning 4 kistepladser

Ja

5105

Gran finpyntning 5 kistepladser

Ja

5106

Gran finpyntning 6 kistepladser

Ja

5107

Gran finpyntning 7 kistepladser

Ja

5108

Gran finpyntning 8 kistepladser

Ja

5114

Gran finpyntning ekstra kisteplads

Ja

5115

Gran finpyntning barnegravsted

Ja

5131

Gran finpyntning 1 urneplads

Ja

5132

Gran finpyntning 2 urnepladser

Ja

5133

Gran finpyntning 3 urnepladser

Ja

5134

Gran finpyntning 4 urnepladser

Ja

5138

Gran finpyntning ekstra urneplads

Ja

5139

Granfinpyntning, urnegravsted

Ja

5141

Gran finpyntning urnegravsted type 1

Ja

5142

Gran finpyntning urnegravsted type 2

Ja

5143

Gran finpyntning urnegravsted type

Ja

3 515

1 Gran heldækning 1 kisteplads

Ja

5152

Gran heldækning 2 kistepladser

Ja

5153

Gran heldækning 3 kistepladser

Ja

5154

Gran heldækning 4 kistepladser

Ja

5155

Gran heldækning 5 kistepladser

Ja

5156

Gran heldækning 6 kistepladser

Ja

5157

Gran heldækning 7 kistepladser

Ja

5158

Gran heldækning 8 kistepladser

Ja

5164

Gran heldækning ekstra kisteplads

Ja

5165

Gran heldækning barnegravsted

Ja

5171

Gran heldækning 1 urneplads

Ja

5172

Gran heldækning 2 urnepladser

Ja

5173

Gran heldækning 3 urnepladser

Ja

5174

Gran heldækning 4 urnepladser

Ja

5178

Gran heldækning ekstra urneplads

Ja

5181

Gran heldækning urneplads type 1

Ja

5182

Gran heldækning urneplads type 2

Ja

5183

Gran heldækning urneplads type 3

Ja

5190

Fyrpyntning, kistegravsted

Ja

5191

Fyrpyntning, 1 kisteplads

Ja

5192

Fyrpyntning, 2 kistepladser

Ja

5193

Fyrpyntning, ekstra kisteplads

Ja

5195

Fyrpyntning, urnegravsted

Ja

5201

Gran m. fyropstilling 1 kisteplads

Ja

5202

Gran m. fyropstilling 2 kistepladser

Ja

5203

Gran m. fyropstilling 3 kistepladser

Ja

5204

Gran m. fyropstilling 4 kistepladser

Ja

5205

Gran m. fyropstilling 5 kistepladser

Ja

5206

Gran m. fyropstilling 6 kistepladser

Ja

5207

Gran m. fyropstilling 7 kistepladser

Ja

5208

Gran m. fyropstilling 8 kistepladser

Ja

5214

Gran m. fyropstilling ekstra kisteplads

Ja

5215

Gran m. fyropstilling barnegravsted

Ja

5221

Gran m. fyropstilling 1 urneplads

Ja

5222

Gran m. fyropstilling 2 umepladser

Ja

5223

Gran m. fyropstilling 3 umepladser

Ja

5224

Gran m. fyropstilling 4 urnepladser

Ja

5228

Gran m. fyropstilling ekstra urneplads

Ja

5230

Gran med fyropstilling urnegravsted

Ja

5231

Gran m. fyropstilling urneplads type 1

Ja

5232

Gran m. fyropstilling urneplads type 2

Ja

5233

Gran m. fyropstilling urneplads type 3

Ja

5241

Gran og dekoration, 1 kisteplads

Ja

5242

Gran og dekoration, 2 kistepladser

Ja

5243

Gran og dekoration, ekstra kisteplads

Ja

5245

Gran og dekoration, urnegravsted

Ja

5251

Gran beddækning ved 1 gravminde

Ja

5252

Gran beddækning ved 2 gravminder

Ja

5253

Gran beddækning ved 3 gravminder

Ja

5254

Gran beddækning ved 4 gravminder

Ja

5255

Gran beddækning ved 5 gravminder

Ja

5256

Gran beddækning ved 6 gravminder

Ja

5257

Gran beddækning ved 7 gravminder

Ja

5258

Gran beddækning ved 8 gravminder

Ja

5264

Gran beddækning ved ekstra gravminde

Ja

5270

Gran beddækning lille bed

Ja

5275

Gran beddækning stort bed

Ja

5280

Gran beddækning urnegravsted

Ja

5285

Grandekoration kistegravsted

Ja

5290

Grandekoration urnegravsted

Ja

5295

Gran specialdækning efter aftale

Ja

5301

Granpyntning type 1

Ja

5302

Granpyntning type 2

Ja

5303

Granpyntning type 3

Ja

5304

Granpyntning type 4

Ja

5305

Granpyntning type 5

Ja

5306

Granpyntning type 6

Ja

5307

Granpyntning type 7

Ja

5308

Granpyntning type 8

Ja

5309

Granpyntning type 9

Ja

5310

Granpyntning type 10

Ja

5321

Grandækning pakke 1

Ja

5322

Grandækning pakke 2

Ja

5323

Grandækning pakke 3

Ja

5324

Grandækning pakke 4

Ja

5325

Grandækning pakke 5

Ja

5326

Grandækning pakke 6

Ja

5327

Grandækning pakke 7

Ja

5328

Grandækning pakke 8

Ja

5329

Grandækning pakke 9

Ja

5330

Grandækning pakke 10

Ja

5346

Grandækning 60%

Ja

5348

Grandækning 80%

Ja

5350

Grandækning 100%

Ja

5355

Type 1 granpyntning 1 kisteplads

Ja

5356

Type 1 granpyntning 2 kistepladser

Ja

5357

Type 1 granpyntning 3 kistepladser

Ja

5358

Type 1 granpyntning 4 kistepladser

Ja

5359

Type 1 granpyntning 5 kistepladser

Ja

5360

Type 1 granpyntning 6 kistepladser

Ja

5361

Type 1 granpyntning ekstra kisteplads

Ja

5362

Type 1 granpyntning urnegravsted

Ja

5363

Type 1 granpyntning 2 urnepladser

Ja

5365

Type 1 granpyntning 1 barnegravsted

Ja

5368

Type 2 granpyntning 1 kisteplads

Ja

5369

Type 2 granpyntning 2 kistepladser

Ja

5370

Type 2 granpyntning 3 kistepladser

Ja

5371

Type 2 granpyntning 4 kistepladser

Ja

5372

Type 2 granpyntning 5 kistepladser

Ja

5373

Type 2 granpyntning 6 kistepladser

Ja

5374

Type 2 granpyntning ekstra kisteplads

Ja

5375

Type 2 granpyntning urnegravsted

Ja

5376

Type 2 granpyntning 2 urnepladser

Ja

5378

Type 2 granpyntning 1 barnegravsted

Ja

5381

Type 3 granpyntning 1 kisteplads

Ja

5382

Type 3 granpyntning 2 kistepladser

Ja

5383

Type 3 granpyntning 3 kistepladser

Ja

5384

Type 3 granpyntning 4 kistepladser

Ja

5385

Type 3 granpyntning 5 kistepladser

Ja

5386

Type 3 granpyntning 6 kistepladser

Ja

5387

Type 3 granpyntning ekstra kisteplads

Ja

5388

Type 3 granpyntning urnegravsted

Ja

5390

Type 3 granpyntning 2 urnepladser

Ja

5392

Type 3 granpyntning 1 barnegravsted

Ja

5401

Gran kombination plæne-anlæg 1 kisteplads

Ja

5402

Gran kombination plæne-anlæg 2 kistepladser

Ja

5407

Gran kombination plæne-anlæg ekstra kisteplads

Ja

5411

Gran kombination plæne-anlæg urneplads

Ja

5750

Ekstrapynt med mos

Ja

5805

Fyrklip stor kg.

Ja

5810

Fyrklip lille kg.

Ja

5811

1 bdt. Fyr

Ja

5812

3/4 bdt. fyr

Ja

5813

1/2 bdt. fyr

Ja

5814

1/4 bdt. fyr

Ja

5815

Nobilisgran kg.

Ja

5816

1 bdt. nobilisgran

Ja

5817

3/4 bdt. Nobilisgran

Ja

5818

1/2 bdt. nobilisgran

Ja

5819

114 bdt. nobilisgran

Ja

5820

Nordmannsgran kg.

Ja

5821

1 bdt. nordmannsgran

Ja

5822

3/4 nordmannsgran

Ja

5823

1/2 bdt. nordmannsgran

Ja

5824

1/4 bdt. nordmannsgran

Ja

5825

Omoricagran kg.

Ja

5830

Rødgran kg.

Ja

5835

Diverse gran kg.

Ja

5836

1 bdt. div. gran

Ja

5837

3/4 bdt. div. gran

Ja

5838

1/2 bdt. div. gran

Ja

5839

1/4 bdt. div. gran

Ja

5840

Pynt stk

Ja

5850

Timeløn grandækning

Ja

5851

1/2 timeløn grandækning

Ja

5852

1/4 timeløn grandækning

Ja

5900

Datodækning

Ja

Kranse og blomster

Momsbelagt6000

Grankrans

Ja

6001

Krans lille

Ja

6002

Krans mellem

Ja

6003

Krans stor

Ja

6004

Pude

Ja

6005

Hjerte

Ja

6006

Kors

Ja

6007

Grankrans

Ja

6008

Krans gran m. pynt

Ja

6009

Urnekrans gran m. pynt 6010 Naturkrans m. pynt

Ja

6015

Naturkrans lille m. pynt

Ja

6020

Krans, mos m. pynt

Ja

6025

Mospude m. pynt

Ja

6030

Mospude lille m. pynt

Ja

6034

Moshjerte lille med pynt 6035 Moshjerte m. pynt

Ja

6036

Moskors m. pynt

Ja

6038

Mosbue

Ja

6039

Mosroset

Ja

6040

Vinterdekoration

Ja

6045

Vinteropsats til vase

Ja

6049

Granbuket

Ja

6050

Vinterbuket

Ja

6051

Pude, lille

Ja

6052

Pude, stor

Ja

6055

Kors, lille

Ja

6056

Kors, stor

Ja

6059

Hjerte, lille

Ja

6060

Hjerte, stor

Ja

6063

Koglekrans

Ja

6066

Nobelis, hjerte

Ja

6067

Nobelis, kors

Ja

6070

Granguirlande

Ja

6071

Granguirlande enkel

Ja

6072

Granguirlande ekstra

Ja

6100

Mahoniablade i bed 1 plads

Ja

6102

Mahoniablade i bed 2 pladser

Ja

6103

Mahoniablade i bed 3 pladser

Ja

6104

Mahoniablade i bed 4 pladser

Ja

6105

Mahoniablade i bed 5 pladser

Ja

6106

Mahoniablade i bed 6 pladser

Ja

6107

Mahoniablade i bed 7 pladser

Ja

6108

Mahoniablade i bed 8 pladser

Ja

6110

Mahoniablade i bed stk.

Ja

6115

Efterårspyntning gravsted

Ja

6117

Efterårspyntning urnegravsted

Ja

6400

Forårsblomster

Ja

6401

Forårsblomster 1 kisteplads

Ja

6402

Forårsblomster 2 kistepladser

Ja

6403

Forårsblomster 3 kistepladser

Ja

6404

Forårsblomster 4 kistepladser

Ja

6405

Forårsblomster 5 kistepladser

Ja

6406

Forårsblomster 6 kistepladser

Ja

6407

Forårsblomster 7 kistepladser

Ja

6408

Forårsblomster 8 kistepladser

Ja

6409

Forårsblomster urnegravsted

Ja

6410

Forårsblomster pakke

Ja

6450

Hornvioler

Ja

6470

Stedmoder

Ja

6481

Forårs- og sommerblomster på 1 kisteplads

Ja

6482

Forårs- og sommerblomster på 2 kistepladser

Ja

6483

Forårs- og sommerblomster på 3 kistepladser

Ja

6484

Forårs- og sommerblomster på 4 kistepladser

Ja

6485

Forårs- og sommerblomster på 5 kistepladser

Ja

6486

Forårs- og sommerblomster på 6 kistepladser

Ja

6490

Forårs- og sommerblomster på ekstra kisteplads

Ja

6491

Forårs- og sommerblomster på urnegravsted

Ja

6493

Forårs- og sommerblomster på bamegrav

Ja

6495

Forårs og sommerblomster kombi.anlæg 1 pl.

Ja

6496

Forårs og sommerblomster kombi. anlæg 2 pl

Ja

6500

Sommerblomster

Ja

6501

Sommerblomster pakke

Ja

6509

Begonia

Ja

6510

Sommerblomster prisgruppe 1

Ja

6511

Sommerblomster prisgruppe 2

Ja

6512

Sommerblomster prisgruppe 3

Ja

6521

Sommerblomster 1 kisteplads

Ja

6522

Sommerblomster 2 kistepladser

Ja

6523

Sommerblomster 3 kistepladser

Ja

6524

Sommerblomster 4 kistepladser

Ja

6525

Sommerblomster 5 kistepladser

Ja

6526

Sommerblomster 6 kistepladser

Ja

6527

Sommerblomster 7 kistepladser

Ja

6528

Sommerblomster 8 kistepladser

Ja

6530

Sommerblomster urnegravsted

Ja

6540

Efterårsblomster

Ja

6541

Efterårsblomster 1 kisteplads

Ja

6542

Efterårsblomster 2 kisteplads

Ja

6543

Efterårsblomster 3 kisteplads

Ja

6544

Efterårsblomster 4 kisteplads

Ja

6545

Efterårsblomster 5 kisteplads

Ja

6546

Efterårsblomster 6 kisteplads

Ja

6547

Efterårsblomster ekstra kisteplads

Ja

6548

Efterårsblomster urnegravsted

Ja

6550

Agaratum

Ja

6551

Alyssum

Ja

6560

Baccopa

Ja

6562

Balsamin

Ja

6565

Calibrachoa

Ja

6566

Centradenia

Ja

6570

Flittig Hans

Ja

6580

Flittig Lise

Ja

6590

Fuchsia

Ja

6595

Heliotrop

Ja

6600

lsbegonia

Ja

6610

Knoldbegonia

Ja

6620

Lobelia

Ja

6630

Marguerit

Ja

6640

Marguerit Spansk

Ja

6642

Million Bells

Ja

6650

Pelargonie

Ja

6655

Salvia

Ja

6660

Tagetes

Ja

6670

Veronica

Ja

6671

Forglemmigej

Ja

6672

Crassula

Ja

6673

Petunia

Ja

6675

Verbena

Ja

6676

Sølvblade

Ja

6677

Scaevola

Ja

6678

Sølvcineraria

Ja

6680

Nellike

Ja

6705

Påskeliljer i potte

Ja

6710

Små påskeliljer i potte stk.

Ja

6715

Forårsløg i potte

Ja

6720

Forårsløg i skål

Ja

6725

Juletulipaner stk

Ja

6735

Juletulipaner i potte

Ja

6740

Juletulipaner i skål

Ja

6745

Juleroser

Ja

6750

Juleroser buket

Ja

6758

Crocus løg

Ja

6759

Erantis løg

Ja

6760

Hyacintløg

Ja

6762

Hyacintløg i potte

Ja

6764

Hyacintløg i skål

Ja

6765

Tulipaner

Ja

6767

Tulipaner

Ja

6769

Tulipaner

Ja

6770

Vintergække løg

Ja

6800

Kirkegårdsbuket

Ja

6805

Påskebuket

Ja

6810

Pinsebuket

Ja

6815

Vinterbuket

Ja

6820

Allehelgensdag buket 6825 Julebuket

Ja

6826

Buket 1

Ja

6827

Buket 2

Ja

6830

Forårsskål

Ja

6835

Sammenplantning

Ja

6840

Langstilket rose

Ja

6845

Blomsterdekoration

Ja

6901

Chrysanthemum i potte stk.

Ja

6912

Efterårslyng i potte

Ja

6913

Lyng

Ja

6914

Forårslyng i potte

Ja

6917

Kalanchoe i potte

Ja

6925

Lyng i potte

Ja

6930

Roser i potte

Ja
Særlige ydelser

Momsbelagt7005

Timeløn

Ja

7010

Opmaling af bogstaver stk.

Ja

7013

Vase

Ja

7014

Vase granit

Ja

7015

Vase matal

Ja

7025

Vanding af blomsterbed

Ja

7026

Vanding af gravsted pr m2

Ja

7030

Vanding af gravsted

Ja

7031

Vanding af forårsblomster

Ja

7032

Vanding af sommerblomster

Ja

7033

Vanding af både forårs- og sommerblomster

Ja

7501

Hækklipning og hækvedligeholdelse, 1 kisteplads

Ja

7502

Hækklipning og hækvedligeholdelse, 2 kisteplads

Ja

7503

Hækklipning og hækvedligeholdelse, 3 kisteplads

Ja

7504

Hækklipning og hækvedligeholdelse, 4 kisteplads

Ja

7511

Hækklipning og hækvedligeholdelse, ekstra

Ja

7515

Hækklipning og hækvedligeholdelse, barnegravst

Ja

7521

Hæk og vedligeholdelse, urnegravsted 0-1m2

Ja

7522

Hæk og vedligeholdelse, urnegravsted 1-2 m2

Ja

7524

Hæk og vedligeholdelse, urnegravsted 2-4m2

Ja

7525

Hæk og vedligeholdelse, urnegravsted over 4m2

Ja

7530

Hæk og vedligeholdelse, urnegravsted

Ja

7531

Hækklipning og hækved1.1 nr urnegravsted

Ja

7532

Hækklipning og hækved1.2 nr urnegravsted

Ja

7551

Hækklipning og hækvedligehld.1 kisteplads 50%

Ja

7552

Hækklipning og hækvedligehld.2 kistepladser 509

Ja

7553

Hækklipning og hækvedligehld.3 kistepladser 509

Ja

7554

Hækklipning og hækvedligehld.4 kistepladser 509

Ja

7561

Hækklipning og hækvedligehld.ekst kistepladser !

Ja

7565

Hækklipning og hækvedligehld.barnegravsted 50%

Ja

7571

Hæk og vedligehld.urnegravsted 0-1 m2 50% 7

Ja

572

Hæk og vedligehld.umegravsted 1-2 m2 50%

Ja

7573

Hæk og vedligehld.umegravsted 2-4 m2 50%

Ja

7574

Hæk og vedligehld.urnegravsted 2-4m2 50%

Ja

7580

Hæk og vedligehld.urnegravsted 50%

Ja

8025

Gravsted pr. m2

Nej

8051

Gravsted med 1 begravelsesplads

Nej

8052

Gravsted med 2 begravelsespladser

Nej

8053

Gravsted med 3 begravelsespladser

Nej

8054

Gravsted med 4 begravelsespladser

Nej

8055

Gravsted med 5 begravelsespladser

Nej

8056

Gravsted med 6 begravelsespladser

Nej

8057

Gravsted med 7 begravelsespladser

Nej

8058

Gravsted med 8 begravelsespladser

Nej

8059

Gravsted med 9 begravelsespladser

Nej

8060

Gravsted med 10 begravelsespladser

Nej

8070

Barnegravsted

Nej

8073

Erhvervelse af Børnefællesgrav

Nej

8080

Erhvervelse af Urnegræsgrav

Nej

8081

Urnegravsted med 1 plads

Nej

8082

Urnegravsted med 2 pladser

Nej

8083

Urnegravsted med 3 pladser

Nej

8084

Urnegravsted med 4 pladser

Nej

8085

Urnegravsted med 5 pladser

Nej

8086

Urnegravsted med 6 pladser

Nej

8090

Erhvervelse af anonym kistefællesgrav

Nej

8091

Tilskud til m. af folkek.anonym kistefællesgrav

Nej

8092

Tilskud til m.af folkek.u.kom.anonym kistefællesgr

Nej

8093

Erhvervelse af gravsted urnefællesgrav

Nej

8094

Tilskud til m. af folkekirken urnefælelsgrav

Nej

8095

Tilskud til m. af folkekirken udenk.urnefællesgrav

Nej

8096

Erhvervelse af kendt kistefællesgrav

Nej

8097

Tilskud til m. af folkek. kendt kistefællesgrav

Nej

8098

Tilskud til m.af folkek.u.kom.kendt kistefællesgr.

Nej

8099

Erhvervelse af kendt urnefællesgrav

Nej

8100

Tilskud til m. af folkekir.kendt urnefællesgrav

Nej

8101

Tilskud til m. af folkekir.udenk. kendt urnefælles

Nej

8105

Erhvervelse af gravsted pr. m2

Nej

8106

Tilskud medlem FK, erhvervelse pr m2

Nej

8107

Tilskud medlem af FK, udenkommunal pr. m2

Nej

8110

Erhvervelse af 1 kisteplads

Nej

8115

Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads

Nej

8117

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 1 kistepl.

Nej

8120

Erhvervelse af 2 kistepladser

Nej

8125

Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser

Nej

8127

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 2 kistepl.

Nej

8130

Erhvervelse af 3 kistepladser

Nej

8135

Tilskud til medlem af folkekirken 3 kistepladser

Nej

8137

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 3 kistepl.

Nej

8140

Erhvervelse af 4 kistepladser

Nej

8145

Tilskud til medlem af folkekirken 4 kistepladser

Nej

8147

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 4 kistepl.

Nej

8150

Erhvervelse af 5 kistepladser

Nej

8155

Tilskud til medlem af folkekirken 5 kistepladser

Nej

8157

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 5 kistepi.

Nej

8160

Erhvervelse af 6 kistepladser

Nej

8165

Tilskud til medlem af folkekirken 6 kistepladser

Nej

8167

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 6 kistepl.

Nej

8170

Erhvervelse af 7 kistepladser

Nej

8175

Tilskud til medlem af folkekirken 7 kistepladser

Nej

8177

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 7 kistep

Nej

8180

Erhvervelse af 8 kistepladser

Nej

8185

Tilskud til medlem af Folkekirken 8 kistepladser

Nej

8187

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 8 kistepi.

Nej

8210

Erhvervelse af ekstra kisteplads

Nej

8215

Tilskud til m. af folkekirken ekstra kisteplads

Nej

8217

Tilskud til m. af folkekirken udenk. ekstra kistep

Nej

8230

Erhvervelse af barnegravsted

Nej

8235

Tilskud til medlem af folkekirken barnegravsted

Nej

8237

Tilskud til m. af folkekirken udenk. barnegravsted

Nej

8310

Erhvervelse af 1 urneplads

Nej

8315

Tilskud til medlem af folkekirken 1 urneplads

Nej

8317

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 1 urnepl.

Nej

8320

Erhvervelse af 2 urnepladser

Nej

8325

Tilskud til medlem af folkekirken 2 umepladser

Nej

8327

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 2 urnepl.

Nej

8330

Erhvervelse af 3 urnepladser

Nej

8335

Tilskud til medlem af folkekirken 3 urnepladser

Nej

8337

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 3 urnepi.

Nej

8340

Erhvervelse af 4 urnepladser

Nej

8345

Tilskud til medlem af folkekirken 4 umepladser

Nej

8347

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 4 urnepl.

Nej

8350

Erhvervelse af gravsted ekstra urneplads

Nej

8355

Tilskud til m. af folkekirken ekstra urneplads

Nej

8357

Tilskud til m. af folkekirken udenk. ekstra urnepl

Nej

8360

Erhvervelse af urnegravsted

Nej

8365

Tilskud til medlem af folkekirken Urnegravsted

Nej

8367

Tilskud til m. af folkekirken udenk. Umegravsted

Nej

Fornyelse af gravsted

Momsbelagt8371

Forlængelse af 1 nr. kistegravsted

Nej

8372

Forlængelse af 2 nr. kistegravsted

Nej

8373

Forlængelse af 3 nr. kistegravsted

Nej

8374

Forlængelse af 4 nr. kistegravsted

Nej

8375

Forlængelse af 5 nr. kistegravsted

Nej

8376

Forlængelse af 6 nr. kistegravsted

Nej

8377

Forlængelse af 7 nr. kistegravsted

Nej

8378

Forlængelse af 8 nr. kistegravsted

Nej

8379

Forlængelse af ekstra kisteplads

Nej

8380

Forlængelse af urneplads

Nej

8381

Forlængelse af 1 nr. urnegravsted

Nej

8382

Forlængelse af 2 nr. urnegravsted

Nej

8384

Forlængelse af 4 nr. urnegravsted

Nej

8385

Forlængelse af urnegravsted

Nej

8390

Forlængelse af gravsted pr. m2

Nej

8400

Gebyr ved fornyelse af gravsted stk.

Nej

8410

Fornyelse af 1 kisteplads

Nej

8415

Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads

Nej

8417

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 1 kistepi.

Nej

8418

Tilskud fornyelse 1 kisteplads

Nej

8420

Fornyelse af 2 kistepladser

Nej

8425

Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser

Nej

8427

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 2 kistepl.

Nej

8428

Tilskud fornyelse 2 kistepladser

Nej

8430

Fornyelse af 3 kistepladser

Nej

8435

Tilskud til medlem af folkekirken 3 kistepladser

Nej

8437

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 3 kistep

Nej

8438

Tilskud fornyelse 3 kistepladser

Nej

8440

Fornyelse af 4 kistepladser

Nej

8445

Tilskud til medlem af folkekirken 4 kistepladser

Nej

8447

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 4 kistepl.

Nej

8448

Tilskud fornyelse 4 kistepladser

Nej

8450

Fornyelse af 5 kistepladser

Nej

8455

Tilskud til medlem af folkekirken 5 kistepladser

Nej

8457

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 5 kistepl.

Nej

8458

Tilskud fornyelse 5 kistepladser

Nej

8460

Fornyelse af 6 kistepladser

Nej

8465

Tilskud til medlem af folkekirken 6 kistepladser

Nej

8467

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 6 kistepl.

Nej

8468

Tilskud fornyelse 6 kistepladser

Nej

8470

Fornyelse af 7 kistepladser

Nej

8475

Tilskud til medlem af folkekirken 7 kistepladser

Nej

8477

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 7 kistepl.

Nej

8478

Tilskud fornyelse 7 kistepladser

Nej

8480

Fornyelse af 8 kistepladser

Nej

8485

Tilskud til medlem af folkekirken 8 kistepladser

Nej

8487

Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 8 kistepi.

Nej

8488

Tilskud fornyelse 8 kistepladser

Nej

8490

Fornyelse af ekstra kisteplads

Nej

8495

Tilskud til m. af folkekirken ekstra kisteplads

Nej

8497

Tilskud til m. af folkekirken udenk. ekstra kistep

Nej

8498

Tilskud fornyelse ekstra kisteplads

Nej

8510

Fornyelse af barnegravsted

Nej

8515

Tilskud til medlem af folkekirken barnegravsted

Nej

8517

Tilskud til m. af folkekirken udenk. barnegravsted

Nej

8518

Tilskud fornyelse barnegravsted

Nej

8610

Fornyelse af 1 urneplads

Nej

8615

Tilskud til medlem af folkekirken 1 urneplads

Nej

8617

Tilskud til m. af folkekirken udenk. 1 urneplads

Nej

8618

Tilskud fornyelse 1 urneplads

Nej

8620

Fornyelse af 2 urnepladser

Nej

8625

Tilskud til medlem af folkekirken 2 urnepladser

Nej

8627

Tilskud til m. af folkekirken udenk. 2 urnepladser

Nej

8628

Tilskud fornyelse 2 urnepladser

Nej

8630

Fornyelse af 3 urnepladser

Nej

8635

Tilskud til medlem af folkekirken 3 urnepladser

Nej

8637

Tilskud til m. af folkekirken udenk. 3 urnepladser

Nej

8638

Tilskud fornyelse 3 urnepladsen

Nej

8640

Fornyelse af 4 urnepladser

Nej

8645

Tilskud til medlem af folkekirken 4 urnepladser

Nej

8647

Tilskud til m. af folkekirken udenk. 4 urnepladser

Nej

8648

Tilskud fornyelse 4 urnepladser

Nej

8650

Fornyelse af

Nej

8655

Tilskud til medlem af folkekirken

Nej

8657

Tilskud til medlem af folkekirken udenkommunal

Nej

8660

Fornyelse af Urnegravsted

Nej

8665

Tilskud til medlem af folkekirken Urnegravsted

Nej

8667

Tilskud til m. af folkekirken udenk. Urnegravsted

Nej

8668

tilskud fornyelse urnegravsted

Nej

8670

Fornyelse af kistegravsted

Nej

8675

Tilskud til medlem af folkekirken kistegravsted

Nej

8677

Tilskud til m. af folkekirken udenk. kistegravsted

Nej

8678

Tilskud fornyelse kistegravsted

Nej

8680

Fornyelse af kendt fællesgrav 1 kisteplads

Nej

8681

Tilskud til m. af folkekir. kendt 1 kisteplads

Nej

8682

Tilskud til m. af folkekirk.udenkom.kendt 1 kistep

Nej

8683

Fornyelse af gravsted urnefællesgrav

Nej

8684

Tilskud til m.af folkek. urnefællesgrav

Nej

8685

Tilskud til m.af folkek. udenk. umefællesgrav

Nej

8690

Fornyelse af gravsted pr. m2

Nej

8691

Tilskud medl.FK, fornyelse pr. m2

Nej

8692

Tilskud medl. FK, udenkom. fornyelse pr. m2

Nej

8693

Tilskud til fornyelse pr. m2

Nej

8999

testydelse

Nej


Begravelsesudgifter

Momsbelagt9000

Gravkastning

Nej

9005

Gravkastning, tilskud medlem af folkekirken

Nej

9007

Gravkastning, tilskud m. af folkekirken udenkom.

Nej

9010

Gravkastning kistegrav dobbelt dybde(dd)

Nej

9015

Gravkastning, tilskud m. af fk. kistegrav dob. dy

Nej

9017

Gravkastning. t. m. af fk. udenk. kistegrav dob.dy

Nej

9020

Gravkastning barnegrav

Nej

9025

Gravkastning, tilskud m. af folkekirken barnegrav

Nej

9027

Gravkastning, tilskud m. af fk. udenk. barnegrav

Nej

9050

Urnenedsættelse

Nej

9055

Urnenedsættelse, tilskud medlem af folkekirken

Nej

9057

Urnenedsættelse, tilskud m.af folkekirken udenk

Nej

9060

Urnenedsættelse i dobbelt dybde

Nej

9061

Urnedsætt. i db.dybde, tilsk. medlem af folkekirke

Nej

9063

Urnedsætti db.dybde, tilsk.m.af folkekirke udenk.

Nej

9075

Pyntning af den opgravede jord

Ja

9105

Tillæg for begravelse lørdag

Nej

9106

Begravelse lørdag. Tilskud medlem af folkekirken

Nej

9107

Tillæg for barnebegravelse lørdag

Nej

9108

Barnebegravelse lørdag. Tilskud medl.af folkekirk(

Nej

9110

Tillæg for bisættelse lørdag

Nej

9111

Bisættelse lørdag. Tilskud medlem af folkekirken

Nej

9115

Tillæg for urnenedsættelse lørdag

Nej

9116

Tillæg for begravelse uden for normal åbningstid

Nej

9117

Tillæg for barnebegr. uden for normal åbningstid

Nej

9118

Tillæg for bisættelse uden for normal åbningstid

Nej

9119

Tillæg for urneneds. uden for normal åbningstid

Nej

9120

Urnenedsættelse lørdag.Tilskud medl.af folkekirki

Nej

9125

Til.for begr.lørd.,tilsk.medl.af folkekirkirk. ude

Nej

9127

Til.for bis. lør.,tilsk.med. af folkekirk..udenko

Nej

9129

Til.for begr.udenf.normal åbningst.,tilsk.medl.fol

Nej

9131

Til.for begr.udenf.norm.åbningst.. tilsk.m.folk.ud

Nej

9133

Til.for bis.u.f.norm.åbningst.,tilskud m. af folke

Nej

9135

Til.for bis.u.f.norm.åbningst.,tilskud m. folk.ude

Nej

Benyttelse af kirke, kapel og kølerum

Momsbelagt9300

Benyttelse af kirke

Nej

9301

Benyttelse af kirke. tilskud medlem af folkekirken

Nej

9320

Benyttelse af kapel

Nej

9321

Benyttelse af kapel. Tilskud medlem af folkekirken

Nej

9322

Benyttelse af kapel, udenkommunale

Nej

9323

Benyttelse af kapel udenkomm .udenfor norm.åbn

Nej

9330

Benyttelse af kølerum

Nej

9331

Benyttelse af kølerum, tilskud til medlem af folke

Nej

9333

Benyttelse af frostrum

Nej

9336

Benyttelse af kølerum,udenkomm.indenfor norm.;

Nej

9337

Benyttelse af kølerum, udenkomm. udenf.norm.å1

Nej

9340

Timeløn

Ja

9350

Organist til rådighed

Nej

9351

Organist til rådighed. Tilskud medl.af folkekirken

Nej

9375

Kirkesanger til rådighed

Nej

9376

Kirkesanger til rådighed.Tilsk.medl.af folkekirken

Nej

9380

Organist og korsanger til rådighed

Nej

9381

Organist og kors.til rådighed. Tilsk.m.af folkeki

Nej

9400

Kremering

Nej

9401

Tilskud kremering medlem af folkekirken

Nej

9404

Kremering af børn

Nej