Der er mulighed for at vise hvor langt den enkelte anmodning er kommet i sagsbehandlingen ved at markere de forskellige visningsmuligheder øverst i vinduet.


Øverst i vinduet kan man ved valg af ”Anmodninger” Se alle anmodninger, ”Afventer sagsbehandling” viser hvilke anmeldelser, der afventer sagsbehandling osv. Man kan derfor følge hvor langt en anmodning er kommet i sagsbehandlingen.Uanset hvilken visning, der vælges øverst i skærmbilledet, vil felter i listen være de samme:


Referencenr.: Viser reference nummer i PersonSAG systemet.

Navn og dødsdato: Navn og dødsdato på afdøde.

Højtid type og Højtid dato: Højtidelighedstype (bisættelse, begravelse, spredning) samt dato for højtideligheden.

Afgjort d.: Afgørelsesdato/godkendelsesdato fra begravelsesmyndigheden.

Krematorie: Nummer på krematorie anmodningen er oprettet til. Navnet på krematoriet kan ses nederst i skærmbilledet.

Markering af om sagen er sagsbehandlet: Markeringen fremkommer, når hhv. krematoriet og/eller kirkegården ajourfører anmodningen.

Kirkegård:  GIAS nummer på kirkegården anmodningen er oprettet til. Navnet på kirkegården kan ses nederst i skærmbilledet.

Status: Viser den aktuelle status en anmeldelsen har. F.eks. Afventer afgørelse (Anmodningen er endnu ikke afgjort/godkendt af begravelsesmyndigheden eller bopælssognet)

Visningsmuligheder:


Anmodninger:  Her vises de anmodninger, der endnu ikke er afgjorte eller godkendt af begravelsesmyndigheden eller bopælssognet, men som er på vej til kirkegården eller krematoriet.


En anmodning kan ikke behandles af kirkegården før den er afgjort eller godkendt. Det er udelukkende de anmodninger der er på vej til den aktuelle kirkegård, der vises. Anmodningen kan derfor kun ændres af begravelsesmyndigheden eller bopælssognet på dette tidspunkt.


Anmodninger der ikke er afgjort eller godkendt inden for 7 dage, slettes automatisk af listen. Bliver en anmodning afgjort eller godkendt efter 7 dage, vil anmodningen blive vist under ”Afventer sagsbehandling”


Feltet ”Status” vil altid stå til Afventer afgørelse inden godkendelse/afgørelse, og anmodningen flytter til fanen ”Afventer sagsbehandling” når begravelsesmyndigheden eller bopælssognet angiver en afgjort dato i PersonSAG.


Efter afgørelse/godkendelse kan kirkegården videresende den til en anden kirkegård, ligesom krematoriet kan videresen  den til et andet krematorie eller anden kirkegård.


Afventer sagsbehandling:  Her vises de anmodninger, der er godkendt af begravelsesmyndigheden eller bopælssognet og som må behandles af kirkegården eller krematoriet.Når en anmodning registreres på et gravsted, flytter sagen fra Afventer sagsbehandling til I gang. Altså de anmodninger der står på listen i ovenstående skærmbillede mangler at blive registreret på et gravsted.

Står der en anmodning på listen, der ikke skal begraves på aktuelle kirkegård, kan den rigtige kirkegård vælges under knappen Detaljer. Hvis den kirkegård, der skal foretage begravelsen ikke står på listen af kirkegårde, er det fordi kirkegården ikke er tilsluttet Digital dødsanmeldelse og anmodningen skal så udskrives på papir og sendes manuelt.Igang:  Her vises de anmodninger, registreret på en krematoriesag eller til et gravsted, men som endnu ikke er færdigbehandlet. Dvs. kremering, nedsættelse af urne eller begravelse endnu ikke har fundet sted.Når en anmodning er færdigbehandlet flyttes den fra Igang til Afventer ajourføring. En anmodning er færdigbehandlet af kirkegården dagen efter begravelse/nedsættelse.Afventer ajourføring:  Her vises de anmodninger der er færdigbehandlet af kirkegården men hvor der mangler tilbagemelding til begravelsesmyndigheden eller bopælssognet.Ajourføring af anmodningen foretages af kirkegården, når en bisættelse eller en nedsættelse er foretaget ved at trykke på knappen ”Ajourfør PersonSAG” samt at kontrollere nedsættelses/begravelsesdatoen.


Når anmodningen er ajourført, flyttes den til Afsluttede.


Oplysningerne i tilbagemeldingen er nu sendt til begravelsesmyndigheden eller bopælssognet, som kan lukke sagen i PersonSAG ii forhold til CPR.nr. i registreringen.
Afsluttede:  Her vises de anmodninger der afsluttede af kirkegården.


Er en anmodning afsluttet og ajourført af krematoriet, men mangler nedsættelsesdato og ajourføring fra kirkegården, vil der være en status i statusfeltet Afventer kirkegård og der vil kun være markering i feltet sagsbehandlet til venstre (krematoriet).


Er sagen ajourført både på krematoriet og på kirkegården er begge status felter markeret.


Grønne markeringer betyder sagen er afsluttet

Gule markeringer betyder at anmeldelsen afventer enten krematorie eller kirkegård.


På listen kan der optræde GIAS kirkegårdsnumre som er overstreget, hvilket betyder at kirkegården er ekstern. Typisk vil dette dog kun forekomme på krematorier.


På listen kan der optræde krematorier numre, der er overstreget, hvilket betyder eksternt krematorie.


Nederst i skærmbilledet vises CPRnr. På den afdøde. Myndighedsnavn (bopælssogn), krematorie, kirkegård samt eventuelle kommentarer fra anmelder eller begravelsesmyndighed.Det er muligt at søge på CPRnr., navn mv. i feltet Søg. Der søges kun i den aktuelle listevisning