Gå ind i vare -> varekartotek. Tryk på Funktioner og herefter sæt prikken i Ret priser.


       


Efter tryk på Ok, vises nedenstående billede uden data. Tryk herefter på knappen Opdater eller Ctrl+F8             


Nu kan priserne rettes i den venstre kolonne. Husk at alle priser skal angives eksklusiv moms.

Vær meget omyggelig ved prisrettelserne, da man hurtigt kan miste overblikket og herved få rettet forkert, hvilket jo så giver fejlagtige fakturaer.


Efter at priserne er rettet, trykkes på knappen Funktioner.


I nedenstående skærmbillede vælges Overfør priskladde til aktuelle priser (pas på) og herefter trykke Ok.                                           
Systemet vil nu gerne vide om man er helt sikker på den angivne rettelser. Er du helt sikker på alt du har rettet er korrekt, trykkes på Ok.