Find den ønskede vare ved at trykke på Opslag.


Hvis der intet skrives og der trykkes Ok i ovenstående billede, vises en liste sorteret efter varenavn (prik i navn), som listen her til højreVælg den vare hvor prisen skal rettes og tryk herefter på Ok.                   


I feltet Pris rettes prisen til den nye pris. OBS! Alle priser skal angives eksklusiv moms.

Når prisen en korrekt angivet, trykkes på Gem knappen eller F10 tasten. Rettelsen gemmes og vises herefter i feltet Pris i toppen af skærmbilledet.