Disse rykkere udskrives ikke med girokort  • Hvis der ønskes gebyr eller renter på, skal der bogføres i regnskabet:

Det er muligt at vælge for hver enkelt debitor om de skal have en rykker, have tillagt renter og størrelsen af gebyret.

Der kan ikke udskrives en rykker med gebyr, før rentekladden er bogført, derfor skal gebyret plus evt. rente på de udvalgte debitorer bogføres i bogføringskladden.Påfør formål samt bilagsnummer i kladden. Enten skal formålet være de formål som indtægterne

vedrørende rykkerne er bogført på (typisk 4000), ellers vælges formål 6000 ”Administration og fællesudgifter”.