Når en anmeldelse af afgjort/godkendt skal den registreres på et gravsted/gravplads. Dette gøres på følgende måde:


  • Gå ind i Gravstedskartotek
  • Find det gravsted den afdøde skal begraves på
  • Opret en tom plads med et nyt gravpladsnummer eller vælg en i forvejen oprettet tom plads.
  • Åbn gravpladsen ved dobbeltklik eller tryk på knappen Detaljer. Nedenstående vises.
Efter feltet Ref. Nr. (over CPR-nr.) trykkes på den lille knap med pilen.  Dette åbner nedenstående billede, der viser oversigt over anmodninger til kirkegården:Klik på den ønskede anmodning og klik herefter på Ok.


Oplysningerne fra anmodningen overføres herefter til vinduet Begravet.


Kontroller at oplysningerne er korrekte og indtast evt. supplerende oplysninger vedr. den afdøde.


OBS! Er der tale om en urne:

Husk at indtaste nedsættelsesdato og evt. kl., når urnen er nedsat ellers udregnes udløbsdato på gravstedet ikke.