Skærmbilledet prisopdatering

giver mulighed for at få priserne i varekartoteket bragt i overensstemmelse med de gældende takster i GIAS.


Det er kun muligt, at opdatere priser på varer der er tilknyttet til GIAS ydelser i skærmbilledet


Tilknytning til GIAS ydelser.Er der mere end en kirkegård i systemet vælges den kirkegård hvorfra GIAS priserne skal overføres.

Man kan godt have den samme vare i varekartoteket knyttet til mere end en kirkegård i GIAS, hvis dette er tilfældet, skal du være opmærksom på, at en vare kun kan have en pris i dit varekartotek. Derfor skal du have en vare pr. kirkegård, hvis priserne er forskellige på de to kirkegårde. Ellers skal du vælge hvilken pris du vil have i dit varekartotek.


Listen viser nu de lokale vare der er knyttet til en GIAS ydelse der har en pris forskellig fra 0,00 i GIAS. I lokal pris vises varens pris inkl. moms og i GIAS pris vises prisen også inkl. moms.

De varer der ønskes overført priser på markeres med flueben i feltet Valgt, hvorefter der klikkes på knappen Overfør priser.

Ønskes der uskrevet en oversigt over lokale priser og GIAS priser klikkes på Udskriv.