For at kirkegården skal kunne fungere regnskabsmæssigt, er der nogle grundopsætninger, der er nødvendige. En del af opsætningerne kan allerede være opsat, da disse bruges i regnskabet i forvejen.


KAPITALSKONTI:


Åben Regnskab -> Stamoplysninger -> Opsætning af regnskab.

Vælg Jeres eget regnskab og tryk på Regnskabsår

Vælg indeværende regnskabsår og tryk på Detaljer.


Indsæt følgende værdier.


  1. Egenkapitalkonto        =  742010
  2. Øredifferencekonto        =  229110
  3. Øredifferenceformål        =      6000


Tryk Ja for at gemme.

MOMSKODER:


Åben Regnskab -> Stamoplysninger -> Momskoder


Indsæt følgende værdier:

U1(Udgående moms) konto = 612120

I1(Indgående moms) konto = 612110Tryk JA for at gemme.
DEBITORGRUPPER:


Åben Debitor -> Stamoplysninger -> Debitorgrupper.


Vælg Grp 1 (kirkegårdskunder) og tryk Detaljer. Skift samlekonto til 611510. Tryk Luk

Vælg Grp 2 (Diverse eller andre kunder) og tryk Detaljer. Skift samlekonto til 611530. Tryk LukTryk JA for at gemme.VAREGRUPPER:


Åben Vare –> Stamoplysninger -> Varegrupper.Tryk Detaljer for gruppe og skift salgskonto og sæt formål for alle koder.
På hver varegruppe skiftes kontonummer efter nedenstående skema.


Nummer/Kode

Beskrivelse/kontotekst

Formål

116050

Betaling for brug af kirken

3100

118020

Gravkastning

4100

118025

Nyanlæg og omlægning gravsted

4000

118030

Erhvervelse, fornyelse gravsted

4000

118035

Salg af planter, ren- og vedligehold

4000

118045

Pyntning af kirke

3100


HUSK at trykke JA til at gemme når billedet for Varegrupper forlades.