Gå ind i Kirkegård -  Gravstedskartotek.


         


Debitor oprettelses billedet vises og alle oplysninger angives. Har man CPR modul, vil alle navne og adresseoplysninger automatisk blive hentet. Dog ikke telefonnumre og e-mailoplysninger.


                       


Tryk F10 eller på Knappen Gem for at gemme de angivne oplysninger. Tryk herefter på knappen Vælg.

(Sprogkode, valutakode og Debitorgruppe oprettes automatisk af systemet)


Den oprettede debitor vises nu i gravstedsbilledet.

OBS! Tryk F10 eller på Knappen Gem i gravstedsbilledet for at gemme oplysninger her også.

Dette er nødvendigt, da det er 2 uafhængige skærmbilleder.