Indsættelse/oprettelse af afdød eller gravplads


Gå ind i Kirkegård – gravstedskartotek og vælg fanen Begravede.


   


For at oprette en afdød, kan man stille sig i pladsnummer og trykke Detaljer. En nemmere måde, er dog at angive et pladsnummer i feltet (A i eksemplet) og herefter trykke på tabulatortasten på tastaturet.


Begge løsninger åbner gravplads billedet, men den sidste løsning sætter A ind i pladsnummer og stiller sig klar i CPR nr.Opret tomme pladser


Tomme pladser oprettes ved at angive pladsnummeret på fanen Begravede i kolonnen Pladsnr. Og trykke på knappen Gem eller F10 tasten. Herefter vil antallet af Ledige gravpladser i gravsteds kartoteket op.
     


Visse felter er meget vigtiget, at udfylde i begravede skærmbilledet. Kun de vigtige felter er beskrevet i denne vejledning, da de øvrige felter kan udfyldes efter behov.

Har man CPR modul, gives mange af oplysningerne fra CPR. Dog ikke Dødsdato og ej heller de vigtige oplysninger på fanen Handlinger.


 1. Nummer er gravpladsnummeret og skal angives.
 2. CPR-nr. Angives kun, hvis man har det komplette CPR-nr. altså med de fire sidste numre. Har man ikke et komplet CPR-nr. efterlades feltet tomt og feltet Født dato udfyldes i stedet.
 3. Fornavne Her angives alle fornavne og mellem navne.
 4. Akt. efternavn Aktuelle efternavn. Er det et tilgiftet efternavn, kan eget efternavn angives i feltet Eget efternavn.
 5. Dødsdato Skal altid angives. CPR leverer desværre ikke denne oplysning.
 6. Født dato Angives, hvis man ikke har et komplet CPR-nr ellers udfyldes dette udfra CPR-nr. Check i øvrigt feltet alder, da født dato i visse tilfældes sættes forkert for 1800 tals afdøde.

Fanen pårørende kan udfyldes efter behov, men kan uden problemer efterlade tom, da pårørende ofte er debitor på gravstedet og i den forbindelse unødvendig på denne fane.       


Flere af felterne på fanen Handlinger kan efterlades tomme, så detaljeringsgraden af oplysninger er op til den enkelte kirke at beslutte. Visse af er dog af stor vigtighed for gravstedsudløb mv. Disse felter er beskrevet herunder.

En rigtig god ide er at bruge tabulator tasten på tastaturet (sidder som regel over Caps Lock i venstre side af tastaturet) til at hoppe mellem felterne. På den måde vil systemet opføre sig bedst.


 1. Kapel/kirke Hvis handlingen foregår et andet sted end i jeres kirke, kan det være en god ide, at udfylde feltet, så systematikken er, at feltet efterlades tomt ved handling i egen kirke.
 2. Bisat/begr. dato skal altid udfyldes, da datoen bruges til beregning af udløb på kirstebegravelser.
 3. Kis./Ur./Andet Skal altid angives
 4. Kistetype eller for urner Urnetype bør altid udfyldes, hvis materialetypen er af ikke særlig forgængelig art, som eks. Egetræ, zink eller jern.
 5. Nedsat dato Angives kun for Urner, men her er den også meget vigtig for udløbsdato på gravstedet.
 6. Fredn.tid/år Hentes fra stamoplysninger på kirkegården. Kan dog rettes manuelt.
 7. Udløbsdato Fredningstidens udløb på den begravede. Beregnes af systemet på baggrund af feltet Fredn.tid/år. Kan dog også manuelt angives.