Nulstil gravsted er funktionen der gør gravsteder klar til at kunne sælges påny. Det betyder at når et gravsted skal sløjfes skal det være klar til at oprette en ny begravet med debitor, aftaler m.v.

Man sletter altså ikke gravstedet, da historiske så vil gå tabt. Ved at nulstille gravstedet, bliver det ryddet på samme måde som på det fysiske gravsted.For at nulstille et gravsted, findes gravstedet først i gravstedskartoteket. Herefter sættes hak i feltet Udløbet (skal gøres for at kunne nulstille). Tryk herefter på funktioner og vælg Nulstil gravsted.


Svar herefter ”ja” til at gemme ændringerne.


Der skal nu tages stilling til om Noter og Bilag skal slettes. Normalt vil man slette disse. Der kan dog være situationer, hvor det er formålstjenligt at beholde dem.


Systemet sætter nu flueben i ”Må sælges”.  
Når gravstedet en dag skal sælges igen, er det vigtigt, at få fjernet fluebenene i ”Udløbet” og ”Må sælges”.


For at finde de udløbne gravsteder, henvises til vedledningen Find udløbne gravsteder under Find gravsteder, filterfunktion og gravstedsfilter.