Som udgangspunkt, skal kirkegården ikke lave årsafslutning, da dette normalt er noget regnskabsføreren gør på et passende tidspunkt i det nye år.

Der er derimod nogle andre vigtige ting, som graveren/kirkegårdslederen skal huske at lave i systemet i forbindelse med at året skifter:


Afregning af aftaler

Når man laver årsregninger i forbindelse med årskiftet, gælder ikke afregninger i løbet af året, er det vigtigt, at bogføre regningerne i det år de gælder for. Fakturere man forud, skal man bogføre i det nye år, typisk januar. Bagud-fakturering er således i det gamle år, typisk december.


Der er ikke noget til hinder for at lave en afregning på den ”forkerte” side af nytår, blot man husker at ændre bogføringsdatoen (i forbindelse med udskrivningen) til det år fakturaen vedrører.

Når man vælger at udskrive fakturaerne, kan man ændre bogføringsdatoen.


                                       


Skift af regnskabsår

Kirkegården (gælder for hver bruger) skal huske at skifte regnskabsår – hvert år!

Det er ikke noget regnskabsføreren gør og kan, hvis ikke udført, have store konsekvenser i regnskabet.Vælg det ønskede regnskab (hvis flere) og herefter indeværende år.