Hvordan tilslutter man sig til Digital dødsanmeldelse:


På vores hjemmeside www.skovbodata.dk (tryk på linket) er tilmeldingsformularen til digital dødsanmeldelse. Tilmeldingen videresendes til Kirkeministeriet.


Hvad koster tilmeldingen:


Det koster 995,- kr. ekskl. moms for tilslutningen pr. GIAS kirkegård. Der er ikke noget årligt abonnement på digital dødsanmeldelse.


Hvem kan anmode og hvordan:


  • Pårørende kan anmode med nem-id via www.borgerdk
  • Andre med fuldmagt kan anmode med nem-id via www.borgerdk
  • Bedemænd kan anmode via bedemandssystemet


Hvordan anvendes systemet:


Hvordan systemet anvendes er beskrevet i vejledningerne

  • Systembeskrivelse
  • Sagsgang
  • Registrering af anmodning på gravsted