For at finde udløbne gravsteder, kan man enten vælge at lave et filter i gravstedskartoteket eller lave en udskrift under Kirkegård – Udskrifter – Udløbne gravsteder.


Filter kan bruges, hvis mange gravsteder skal rettes men også for at kunne lave et hjemfaldsbrev til de udløbne gravsteder.

Udskriften Udløbne gravsteder giver mulighed for at få en oversigt over de gravsteder, der udløber i en given periode.

         


Ovenstående henter alle gravsteder, der udløber netop 31.12.2016. Ønsker man alle gravsteder, der udløber eller er udløbet før 31.12.2016, sættes prikken i Mindre end mens datoen bibeholdes i feltet Værdi.

Filteret kan kombineres med felterne Udløbet og Må sælges, vist nedenfor:


             


Efter tryk på Ok, kan der bladres mellem gravstederne, der er fundet frem, ligesom der kan udskrives hjemfaldsbreve til gravstederne. Se vejledningen Brev til udløbne legater (lavet med gravstedsfilter).Udskriften Udløbne gravsteder


Udskriften bestilles med eller uden forskellige kriterier, der kan filtrere det hentede data efter behov.

Det kan være en fordel, at udfylde både udløbsdato til og fra, som vist nedenfor.

Under avanceret knappen sættes flueben i felterne ”Medtag udløbne” og ”Medtag må sælges”Nedenstående udskrift kan benyttes til at finde de udløbne gravsteder i gravstedskartoteket.
Gå herefter ind i gravstedskartoteket og find hver enkelt gravsted. Brug eksempelvis funktionen find gravsted (Knappen ”Find gravsted”)