Filterfunktionen giver mulighed for at se et udsnit af data, i dette eksempel gravstederne, hvori der kan bladres. Som navnet antyder filtreres data ud fra hvad man gerne vil se. Det kan eksempelvis være en afdeling eller alle gravsteder med en bestemt gravsted udløbsdato.


Efter tryk på knappen Filter vises skærmbilledet til at opsætte et filter.
Der kan opsættes filtrering på mindst et felt, men gerne flere på en gang. Hvert felt kan opsættes med en operator.

For at vælge et felt til filtrering, trykkes på de 3 prikker i enden af feltet.       

I dette eksempel Vil vi finde alle gravsteder på afdeling 01 der udløber 31.12.2016 derfor vælger vi at filtrere på 2 felter: Afdeling og Udløbsdato.


I listen over mulige filtre (den lange fra forrige side) vælges Afdeling.
Vi lader Operatoren står til Starter med men kunne også have valgt Indeholder eller Lig med, da det i dette eksempel vil give samme resultat.


I værdi skriver 01, da det er den afdeling vi vil se data for.


Som beskrevet tidligere, vil vi gerne se gravsteder, der udløber 31.12.2016, så der for vælger vi udløbsdato som andet filter og sætter værdien til 31-12-2016.


Bemærk operatoren står til Lig med, hvilket betyder, at kun gravsteder der udløber på netop denne dag vises. Vælges eksempelvis Mindre end hentes alle gravsteder med en udløbsdato mindre end eller lig med 31.12.2016.

For at finde ud af hvormange det drejer sig om:

Gå til sidste gravsted:        

Nederst på skærmen:            står at der er 15 gravsteder der udløber d. 31.12.2016 på afdeling 01


Der kan bladres frem og tilbage med eller med tasterne Page Up/PgUp og Page Down/PgDn       Stjernemarkeringerne udfor Afdeling og Udløbsdato fortæller, at det er netop disse der er filter på.Ønsker du at fjerne det oprettede filter, kan du enten gå ud af gravstedsskærmbilledet eller bruge nedenstående.


Ctrl+F8

  • Nulstiller  et opsat filter.
  • Henter også alle poster i et givent skærmbillede, f.eks. alle gravsteder.

Efter at have udført tastekombinationen, kan der bladres i gravstederne på samme måde som beskrevet ovenfor.