Skal man opdele et gravsted til eksempelvis 2 nye, vil denne vejledning give ”opskriften” på dette.

Gravsted til deling

       SKG 01 021-024 (Indeholder pladser 021,022,023 og 024)


Efter deling skal gravstederne hedde

       SKG 01 021-022 (Nyt gravsted)
       SKG 01 023-024 (tidl. SKG 01 021-024, nu omdøbt)Vi starter med at gå ind i gravstedskartoteket og opretter et nyt gravsted.

   


Tryk på knappen Opret og angiv herefter:


  1. Kirkegård SKG
  2. Afdeling 01
  3. Nummer. Da det er det nye nummer 021-022, angives dette.
  4. Antal gravpladser angives til 2.
  5. Erhvervet dato angives, hvis gravstedet får ny ejer i forbindelse med delingen.Tryk F10 eller på knappen Gem for at gemme det nyoprettede gravsted.Efter oprettelse af det nye gravsted, kan pladserne 021 og 022 flyttes fra gravsted SKG 01 01 021-024 flyttes til gravsted SKG 01 021-022.

OBS! Husk at rette antal gravpladser fra 4 til 2

I gravstedsbilledet åbnes fanen Begravede. Start med at markere gravplads 021 og tryk på knappen Detaljer:


                          Tryk på knappen flyt og peg herefter det gravsted ud (SKG 01 021-022), hvor gravpladsen skal flyttes til.

Procedures gentages for gravplads 022.Når flytningen er tilendebragt, vil man kunne se gravpladser på det nye gravsted (SKG 01 021-022):


         


Til sidst skal gravstednummeret SK 01 021-024 rettes til SK 01 023-024. Dette sker i skærmbilledet Kirkegård – Slet og omdøb gravsted.