Brugere på samme konto kan se hinandens kalendere og oprette aftaler for sig selv og hinanden, hvis de deler rettigheder til minimum en aftaletype.

En bruger kan invitere en anden bruger til en aftale, også selvom den inviterede bruger ikke har rettighed til aftaletypen.

Hvis en bruger er deltager på en aftale, kan brugeren se og redigerer aftalen og uanset de rettigheder, brugeren har til aftaletypen.

En ressource kan kun anvendes på en aftale sammen med en aftaletype, hvortil den har rettighed.For at oprette rettigheder via aftaletyper klikkes på tandhjulet, øverst i højre hjørne.

Vi vil foreslå at for hver aftaletype klik på Tilføj rettigheder og vælge de personer og ressourser der skal deltage eller måske bare oprette dem.Vælg fanen RETTIGHEDER, og klik herefter på AFTALETYPER.

Tilføj de brugere, som der ønskes tilknyttet til aftalen, ved at klikke på den / de respektive bruger / brugere.
Ønskes en ekstern bruger tilknyttet aftaletypen, skrives e-mailadressen i nedenstående felt. Dette kunne være eksempelvis provsten eller brugere i et andet sogn, som skal have rettighed til denne aftaletype. Det kræver dog, at den eksterne bruger har Skovbo Data kalendermodel i pågældende provsti eller sogn.
Klik på de ressourcer, som skal tildeles rettigheden. Ressourcer kan kun anvendes på nye aftaler, hvis der er opsat en rettighed imellem ressourcen og aftaletypen. Klik OK.

Vælg hvilke rettigheder de forskellige brugere skal have til den aktuelle aftaletype. Vær opmærksom på, at alle valgte brugere på den foregående side, vil få samme rettigheder. Der findes forskellige grader af rettigheder til en aftaletype.


OBS: Som standard er rettigheder markeret ved "Kan se tidsrum for aftaler", som er den mest begrænsede rettighed.


Klik OK.
Det er altid muligt at gå tilbage på de enkelte brugere og redigere rettighederne efterfølgende. Klik på brugeren, som skal redigeres.