Brugere på samme konto kan se hinandens kalendere og oprette aftaler for sig selv og hinanden, hvis de deler rettigheder til minimum en aftaletype. Dog kan man kun se aftaler for den / de aftaletyper, som man har rettighed til.


En bruger kan invitere en anden bruger til en aftale, også selvom den inviterede bruger ikke har rettighed til aftaletypen.


Hvis en bruger er deltager på en aftale, kan brugeren se og redigere aftalen uanset de rettigheder, brugeren har til aftaletypen.


En ressource bliver kun markeret som optaget, hvis den har rettighed til de valgte aftaletyper.Det er nødvendigt at tilføje en rettighed til ressourcen for at kunne se den i selve kalenderen, ressourcen kan vælges til alle aftaletyper.For at tilføje ressourcer til aftaletyper klikkes på tandhjulet, øverst i højre hjørne.Klik på fanen RETTIGHEDER. Klik herefter på RESSUORCER.Klik på den ressource (f.eks. Kirken), som ønskes tilføjet til en eller flere aftaletyper. Klik dernæst på TILFØJ RETTIGHEDER.

Tilføj den / de aftaletyper, som der ønskes tilknyttet til ressourcen, ved at klikke på den.