Brugere på samme konto kan se hinandens kalendere og oprette aftaler for sig selv og hinanden, hvis de deler rettigheder til minimum en aftaletype. Dog kan man kun se aftaler for den / de aftaletyper, som man har rettighed til.


En bruger kan invitere en anden bruger til en aftale, også selvom den inviterede bruger ikke har rettighed til aftaletypen.


Hvis en bruger er deltager på en aftale, kan brugeren se og redigere aftalen uanset de rettigheder, brugeren har til aftaletypen.


En ressource kan kun anvendes på en aftale sammen med en aftaletype, hvortil den har rettighed.For at oprette rettigheder til eksterne brugere klikkes på tandhjulet, øverst i højre hjørne.Første gang der skal gives rettighed til en ekstern bruger, klikkes på fanebladet RETTIGHEDER.

Dernæst klikkes på den ønskede aftaletype som den eksterne bruger skal tilknyttes.
Registrer den eksterne brugers e-mailadresse.


OBS: For at kunne tilknytte en ekstern person, så skal personen have en kalenderkonto hos Skovbo Data kalendermodul, samt have angivet e-mail i sin profil.


Når den eksterne bruger er oprettet, klikkes på fanebladet RETTIGHEDER.


Klik på EKSTERNE BRUGERE. Marker den bruger under EKSTERNE BRUGERE, hvis rettigheder skal redigeres. Klik på TILFØJ RETTIGHED(ER). Klik til sidst på de aftaletyper den eksterne bruger skal have rettighed til.  


Klik på den eksterne bruger som skal have tilknyttet rettigheder.


OBS: Kan den eksterne bruger ikke ses i listen EKSTERNE BRUGERE, skal du logge af og logge ind i kalenderen igen.

Vælg hvilke rettigheder den eksterne bruger skal have til den valgte aftaletype.

Klik OK. Der findes forskellige grader af rettigheder til en aftaletype.


OBS: Som standard er den markeret ved "Kan se tidsrum for aftaler", som er den mest begrænsede rettighed.