Det er kun muligt at tilføje bedemænd, som ligeledes er tilknyttet Skovbo Data kalender modul. Inden oprettelse skal du kende den e-mailadresse, som bedemanden har knyttet til sin egen kalenderprofil.


For at oprette rettigheder til bedemænd klikkes på tandhjulet, øverst i højre hjørne.Vælg fanen AFTALETYPER, og klik herefter på OPRET BOOKINGTYPER.Angiv bedemandsforretning og klik OK.  


Nye aftaler vil herefter fremkomme under AFTALETYPER. I tilfælde af oprettelse af flere firmaer, vil der komme flere bokse identiske med "Booking: Knud Nielsen / Bedemand" blot med andet firmanavn.

OBS: Bedemanden skal ikke inviteres ind i andre aftaletyper, da han ellers vil få adgang til sognets / kirkens kalender.

OBS: Der må ikke ændres i sorteringsnummeret på ”Bookingaftalerne”.


Når bookingtyperne er oprettet, skal der gives rettigheder til de forskellige typer. Dette sker under fanen RETTIGHEDER. Marker "Booking: Knud Nielsen", og klik herefter på TILFØJ BOOKING-RETTIGHEDER.
Tilføj bedemandens e-mailadresse i feltet for, at oprette booking-bruger.


Følgende dialogboks fremkommer.

OBS: Der kan altid tilføjes rettigheder til flere bedemænd ved, at gentage foregående for hver enkelt bedemand.


Husk at tilføje de interne brugere til aftaletyperne, som skal kunne administrere bookingtiderne under TILFØJ RETTIGHED(ER).


Giv herefter de ønskede rettigheder til den / de valgte interne brugere.  Knud Nielsen har nu fået adgang til det han skal, han har mulighed for at booke, samt annullere tiden igen. Bedemanden bliver automatisk sat op til de rette rettigheder idet administrator opretter ham.


Nedenstående beskrives hvordan rettighederne opsættes korrekt manuelt.


”Booking: Ledig tid”

Klik på RETTIGHEDER, ” Booking: Ledig tid” og til sidst på bjælken med den nyoprettede bedemand for at tilføje ham de korrekte rettigheder.
Giv Knud Nielsen rettighed til ”Kan se indhold i aftalen”. Dernæst vælges "Booking: Knud Nielsen / Bedemand" i drop-down menuen. Nedenunder skrives ”Reserver tid”. Klik OK.

Knud Nielsen har nu fået adgang til at skifte aftaletypen "Booking: Ledig tid" til "Booking: Knud Nielsen / Bedemand".”Booking: Reserveret tid / Bedemand”

Ligeledes skal Knud Nielsen have rettighed til at ændre en reserveret tid til en annulleret tid. Klik RETTIGHEDER, "Booking: Knud Nielsen / Bedemand", og til sidst på bjælken med den nyoprettede bedemand for at tilføje ham de korrekte rettigheder.Giv Knud Nielsen rettighed til ”Kan se indhold i aftalen”. Dernæst vælges "Booking: ANULLERET TID" i drop-down menuen. Nedenunder skrives ”Annulleret tid”. Klik OK.

Knud Nielsen har nu fået adgang til at skifte aftaletypen "Booking: Knud Nielsen / Bedemand" til ”Annulleret tid”.