Brugere på samme konto kan se hinandens kalendere og oprette aftaler for sig selv og hinanden, hvis de deler rettigheder til minimum en aftaletype. Dog kan man kun se aftaler for den / de aftaletyper, som man har rettighed til.


En bruger kan invitere en anden bruger til en aftale, også selvom den inviterede bruger ikke har rettighed til aftaletypen.


Hvis en bruger er deltager på en aftale, kan brugeren se og redigere aftalen uanset de rettigheder, brugeren har til aftaletypen.


En ressource kan kun anvendes på en aftale sammen med en aftaletype, hvortil den har rettighed.For at oprette rettigheder via brugere klikkes på tandhjulet, øverst i højre hjørne.Vælg herefter fanen RETTIGHEDER. Klik på BRUGERE.  

Klik på den bruger, som skal tildeles rettigheder (f.eks. Helle Worm). Klik dernæst på TILFØJ RETTIGHEDER.


Vælg de aftaletyper brugeren skal have rettighed til. Når der er tilføjet de ønskede aftaletyper, klikkes på hver enkelt aftaletype du ønsker at redigerer rettigheder til.Vælg hvilke rettigheder brugeren skal have til den valgte aftaletype. Der findes forskellige grader af rettigheder til hver enkelt aftaletype.


OBS: Som standard er den markeret ved "Kan se tidsrum for aftaler", som er den mest begrænsede rettighed.