For at oprette en aftale med varmestyring, klikkes på det grønne plustegn øverst til højre på den valgte dato.


Vælg aftaletype i drop-down menuen.


OBS: Nye aftaletyper oprettes af administratoren.Tilføj personer / ressourcer til aftale på det grønne plus i højre hjørne af boksen, og marker herefter de ønskede grupper, personer og ressourcer, som skal tilknyttes aftalen og klik herefter gem.Når ressourcen som er koblet til varmestyringen, bliver tilknyttet, i dette tilfælde ”Kirken”, vil der automatisk komme en fane mere ved aftalen, som viser koblingen over imod varmestyringen.Klikkes der på fanebladet = CTS, vil informationen om varmestyringen kunne ses. Varmestyring vil automatisk gå i gang, så lokalet har den rette temperatur ved aftalens start.


OBS: Læs vejledningen 'Opret ny aftale' under Aftalestyring for detaljeret gennemgang af aftalestyring. Herunder fastsættelse af temperatur.