Tilbud
Lad Skovbo Data føre dit regnskab, og I vil få regnskabsprogrammet uden beregning.
 
Moms terminer

Næste momsfrist er:

25. Oktober – moms vedr. september måned 2011

10. November – moms vedr. juli kvartal 2011

1. Marts 2012 – moms vedr. 2. Halvår 2012

 

 
Fast lav timepris
 

Hos Skovbo Data  tager vi en fast lav timepris
I betaler kun for den tid, vi bruger.
Uanset om det er 1 time om måneden
eller om det er 10 timer om ugen.

 
 

Regnskab

Regnskab og bogholderi

Lad Skovbo Data overtage hele eller dele af din virksomheds bogholderi.
Vi kan håndtere alt fra bogføring til omfattende perioderapporteringer og årsrapporter. Vi tilpasser løsningen efter dine behov – din virksomheds størrelse har derfor ingen betydning. Vi kan skrue op og ned for antal medarbejdere på din opgave fra måned til måned, så vi altid har det rigtige team på plads.

System

Vi benytter vores eget regnskabssystem til bogføring, som vores medarbejdere er eksperter i, og tilpasser rapporterne efter dine behov i bedst mulige omfang. På vores hjemmeside, kan vi lægge en fil op, som kun du kan hente, og dermed se det sidste bogførte i regnskabet, og trække de rapporter i måtte ønske yderligere.

Fordele ved at Skovbo Data håndterer dit bogholderi:

Automatisering af processer som giver et godt overblik over den økonomiske situation
Bogholderi efter dine ønsker og behov
Integrerede systemer som sikrer let og hurtig adgang til opdaterede rapporter
Løbende evaluering og justering af processer og forretningsgange
Eliminerer sårbarheden ved sygdom, ferie m.m.
Kontinuerlige besparelser

 Økonomioutsourcing

Der er mange små og mellemstore virksomheder, der - pga. manglende ressourcer, knowhow, eller situationer med stigende antal arbejdsopgaver - får problemer med - administrativt, at følge med. Det giver hurtigt problemer, når indberetningsfristerne ikke overholdes og efterfølgende når årsregnskabet skal udarbejdes af virksomhedens revisor.                  
  
I dag er der mange opgaver og 'del-bogholderier' som kan "outsources" og ordnes af eksterne, som har specialiseret sig i det.
  
De typiske opgaver, en virksomhed ønsker at outsource er:

 • Debitorbogholderi (Varetage bogføring/kontrol af betaling fra debitorerne.)
  samt udsende rykkerskrivelser
 • Kreditorbogholderi (Varetage bogføring/korrekt betaling af leverandørerne.)
 • Lønadministration (Rettidig afregning af løn til medarbejdere, a-skat, am-bidrag m.v. samt indberetning af løn oplysninger til SKAT)
 • Moms regnskab og rettidig indberetning til SKAT
 • "Full-Service" (Komplet håndtering af hele bogholderi funktionen.)
 • Udarbejdelse af budgetter og forretningsgange
 • Afstemningsopgaver, herunder bank, debitor og kreditor kartoteker
 • Klargøring af regnskabsmateriale til virksomhedens revisionsfirma

Der er mange små og mellemstore virksomheder, der - pga. manglende ressourcer, knowhow, eller situationer med stigende antal arbejdsopgaver - får problemer med - administrativt, at følge med. Det giver hurtigt problemer, når indberetningsfristerne ikke overholdes og efterfølgende når årsregnskabet skal udarbejdes af virksomhedens revisor.                  
  
I dag er der mange opgaver og 'del-bogholderier' som kan "outsources" og ordnes af eksterne, som har specialiseret sig i det.
  
De typiske opgaver, en virksomhed ønsker at outsource er:

 • Debitorbogholderi (Varetage bogføring/kontrol af betaling fra debitorerne.)
  samt udsende rykkerskrivelser
 • Kreditorbogholderi (Varetage bogføring/korrekt betaling af leverandørerne.)
 • Lønadministration (Rettidig afregning af løn til medarbejdere, a-skat, am-bidrag m.v. samt indberetning af løn oplysninger til SKAT)
 • Moms regnskab og rettidig indberetning til SKAT
 • "Full-Service" (Komplet håndtering af hele bogholderi funktionen.)
 • Udarbejdelse af budgetter og forretningsgange
 • Afstemningsopgaver, herunder bank, debitor og kreditor kartoteker
 • Klargøring af regnskabsmateriale til virksomhedens revisionsfirma
 
http://www.regnskabsportal.dk/billeder/finansiering.jpg Næste spørgsmål er så økonomien! Hvad koster det at outsource dele af virksomhedens administrative opgaver, i forhold til en deltids- eller fuldtidsmedarbejder?
  
Det koster oftest  mindre end fastansættelse af en medarbejder.
    
Årsagen er, at en fastansat medarbejder skal have løn (inkl. a-skat, am-bidrag), feriepenge, løn under sygdom og forsikres. Når alt gøres op, i forhold til en ekstern ydelse - som er fuld fradragsberettiget - lander økonomien ofte langt under det en fastansat koster.
       
Mange virksomheder vælger i dag, at "købe" ekspertisen omkring bogholderi- og administrative opgaveløsninger, fordi den administrative opgave, er svær at måle.
Ved at outsource din økonomifunktion, har du mulighed for at sætte fokus på virksomhedens primære funktioner.
Her hos Skovbo Data  sætter vi Jer i fokus, og i fællesskab reducerer Jeres sårbarhed.
Vi løser opgaver for både små og store virksomheder og vi skræddersyr løsninger til den.